[1]
D. Rebernik, “Procesi funkcijske preobrazbe v starih mestnih središčih: Primer Kranja, Kamnika in Škofje Loke”, dela, no. 52, pp. 5–27, Aug. 2021, doi: 10.4312/dela.52.5-27.