Vintar Mally, K., N. Bobovnik, B. Lampič, in S. Kušar. „Odnos Kmetov Do Varstva Narave Na Izbranih območjih Suhih travišč V Vzhodni Sloveniji“. Dela, št. 56, december 2021, str. 157-74, doi:10.4312/dela.56.157-174.