Altić, M. „Vpliv Blaža Kocena (Blasiusa Kozenna) in Njegovega Geografskega Atlasa Na Razvoj hrvaške šolske Kartografije“. Dela, št. 56, december 2021, str. 193-18, doi:10.4312/dela.56.193-218.