Belec, B. „Ugotavljanje Stopnje Razdrobljenosti Kmetijskih zemljišč V različnih Sistemih Poljske Razdelitve V Sloveniji“. Dela, št. 6, december 1989, str. 64-71, doi:10.4312/dela.6.64-71.