Friganović, M. „O Demogeografskom Procesu U (ne)urbanom Prostoru SR Hrvatske“. Dela, št. 6, december 1989, str. 98-106, doi:10.4312/dela.6.98-106.