Ogrin, D. „Vpliv Padavinskih in Temperaturnih Razmer Na širino Letnic črnih Borov (pinus Negra) V Submediteranski Sloveniji“. Dela, št. 6, december 1989, str. 163-7, doi:10.4312/dela.6.163-173.