Vrišer, I. „Razmestitev Obrtne Dejavnosti V SR Sloveniji“. Dela, št. 6, december 1989, str. 208-17, doi:10.4312/dela.6.208-217.