Zupan, Slavka. “Vloga in Pomen Regionalnega Razvojnega načrtovanja - Primer Gorenjske”. Dela, no. 18, Dec. 2002, pp. 533-48, https://doi.org/10.4312/dela.18.533-548.