Nicod, Jean. “Razumevanje Okoljskih Problemov Na Dinarskem Krasu”. Dela, no. 20, Dec. 2003, pp. 27-41, https://doi.org/10.4312/dela.20.27-41.