Sić, Miroslav. “Pomen Kolodvorskih Predelov V Prostorsko-Funkcijskem Razvoju Zagreba”. Dela, no. 22, Dec. 2004, pp. 67-76, https://doi.org/10.4312/dela.22.67-76.