Naprudnik, Milan. “Regionalno in Prostorsko Planiranje Ali Regionalno-Prostorsko Planiranje”. Dela, no. 24, Dec. 2005, pp. 23-35, https://doi.org/10.4312/dela.24.23-35.