Kušar, Simon, and Andrej Černe. “Regionalni, Prostorski in Okoljski Kazalci Za Vrednotenje Regionalnega Razvoja, Strukture in Potencialov”. Dela, no. 26, Dec. 2006, pp. 27-41, https://doi.org/10.4312/dela.26.27-41.