Resnik Planinc, Tatjana. “Vrednote Prostora V Procesu Geografskega izobraževanja”. Dela, no. 29, Dec. 2008, pp. 21-35, https://doi.org/10.4312/dela.29.21-35.