Cigale, Dejan, et al. “Turistični Obisk in Zavarovana območja – Primer Triglavskega Narodnega Parka”. Dela, no. 33, Dec. 2010, pp. 75-96, https://doi.org/10.4312/dela.33.75-96.