Vysoudil, Miroslav, et al. “Toplotni Stres V Urbanem in Suburbanem Okolju Ter Njegova Prostorska Spremenljivost Na Primeru Srednje Velikega Mesta”. Dela, no. 46, Dec. 2016, pp. 163-82, https://doi.org/10.4312/dela.46.163-182.