Lampič, Barbara, in Alenka Kastelic. „Prepoznavanje in Evidentiranje Mejic: Preverjanje različnih Metod Na Pilotnem območju Ljubljanskega Barja“. Dela, no. 56 (december 30, 2021): 5–51. Pridobljeno julij 1, 2022. https://journals.uni-lj.si/Dela/article/view/10711.