1.
Lampič B, Kastelic A. Prepoznavanje in evidentiranje mejic: Preverjanje različnih metod na pilotnem območju Ljubljanskega barja. dela [Internet]. 30. december 2021 [citirano 6. julij 2022];(56):5-51. Dostopno na: https://journals.uni-lj.si/Dela/article/view/10711