1.
Ogrin D. Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji. dela [Internet]. 1. december 1989 [citirano 22. marec 2023];(6):163-7. Dostopno na: https://journals.uni-lj.si/Dela/article/view/1166