ZHAO, Chaodong; YU, Jincheng; WANG, Tao; XIAOHONG, Wu; SHOUGANG, Hao; MA, Xueping; XIA, Zhengkai. A study on an early Neolithic site in North China. Documenta Praehistorica, Ljubljana, SI, v. 30, p. 169–173, 2003. DOI: 10.4312/dp.30.11. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/30.11.. Acesso em: 25 jul. 2024.