Zhao, Chaodong, Jincheng Yu, Tao Wang, Wu Xiaohong, Hao Shougang, Xueping Ma, and Zhengkai Xia. “A Study on an Early Neolithic Site in North China”. Documenta Praehistorica 30 (January 1, 2003): 169–173. Accessed July 15, 2024. https://journals.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/30.11.