Representations of Instrumental Traditional Music in Slovenian Audio Mass Media in the Period Between the Two World Wars

Authors

  • Teja Turk Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Ethnomusicology, Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.57.2.181-205

Keywords:

traditional instrumental music, radio, 78 rpm records, mass media, played music

Abstract

The article presents the changes that traditional instrumental music experienced between the two World Wars through the development of new audio media – 78 rpm gramophone records and radio. With the presentation of traditional instrumental music in the media, its popularization and commercialization, “Slovenian” traditional instrumental music gained general recognition, which also reciprocally influenced the creative work of traditional musicians.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, Benedict. Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis, 2007.

Benjamin, Walter. »Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati.« V Izbrani spisi, Walter Benjamin, prevedel Stane Jerman, 145–176. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998.

Bezlaj Krevel, Ljudmila. Halo, tu Radio Ljubljana! Katalog k razstavi Tehniškega muzeja Slovenije ob sedemdeseti obletnici ustanovitve Radia Ljubljana. Ljubljana: Tehniški muzej Slovenije, 1998.

Blaukopf, Kurt. Glasba v družbenih spremembah: Temeljne poteze sociologije glasbe. Ljubljana: Škuc: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1993.

Bogunović Hočevar, Katarina, in Ana Vončina. »Radio Ljubljana v prvem desetletju svojega delovanja – medij, inštitucija in ideologija v luči glasbe.« V Nova glasba v ‘novi’ Evropi med obema svetovnima vojnama, uredil Jernej Weiss, 275–293. Ljubljana, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KVWOFBSI.

Brojan, Matjaž. Začetki radia na Slovenskem. Ljubljana: Modrijan, Radio Slovenija, 1999.

Cvetko, Igor. Zvoki Slovenije: Od ljudskih godcev do Avsenikov. Razstava, 22. november 2007–september 2008. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2007.

Debevec, Charles F. »Slovenian Recordings Made in America Prior to World War II.« Traditiones 43, št. 2 (2014): 97–117. https://doi.org/10.3986/Traditio2014430205.

GNI DZGP – Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Digitalna zbirka gramofonskih plošč.

Klobčar, Marija. »‘Oj lušno je res na deželi’: Percepcija ljudske pesmi in ljudskega pri izdajah gramofonskih plošč pred drugo svetovno vojno.« Traditiones 43, št. 2 (2014): 137–154. https://doi.org/10.3986/Traditio2014430207.

Kovačič, Mojca. Glasbena podoba ljudske pesmi v rokopisnih, tiskanih in zvočnih virih v prvih desetletjih 20. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

Kovačič, Mojca. »V deželi harmonike – nacionalizacija harmonike v slovenskem kontekstu.« V Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti, uredil Jernej Mlekuž, 87–116. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Kunej, Drago. »Slovenski posnetki na gramofonskih ploščah z 78 o/min.« Traditiones 43, št. 2 (2014): 11–29. doi:10.3986/Traditio2014430201.

Kunej, Drago. »Leto 1908 – začetek diskografije slovenske glasbe.« Traditiones 43, št. 2 (2014): 51–73. doi:10.3986/Traditio2014430203.

Kunej, Drago, in Rebeka Kunej. Glasba z obeh strani: Gramofonske plošče Matije Arka in Hoyer tria. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016. https://doi.org/10.3986/9789612548506.

Kunej, Drago. »Gramofonske plošče – vez med ljudskim in komercialnim.«

V Historični seminar 13, uredili Katarina Šter in Mojca Žagar Karer, 155–172. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.

Kunej, Rebeka. »Stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo.« Traditiones 43, št. 2 (2014): 119–136. https://doi.org/10.3986/Traditio2014430206.

Muršič, Rajko. Trate vaše in naše mladosti: Zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil, 2000.

Narat, Boštjan. »Ljudsko izročilo in sodobna (po)ustvarjalnost: (z)godba za 3 min in 12 sek.« Traditiones 34, št. 1 (2005): 199–208. https://doi.org/10.3986/Traditio2005340116.

Omerzel - Terlep, Mira. »Zvočna identiteta slovenstva včeraj in danes.« V Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije, uredili Ingrid Slavec in Tatjana Dolžan, 91–113. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1988.

Radio Ljubljana: Tednik za radiofonijo, maj 1929–marec 1941. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FN8MBVIK.

Santi, Matej, in Elias Berner, ur. Music-Media-History: Re-Thinking Musicology in an Age of Digital Media. Bielefeld, transcript Verlag, 2021. https://doi.org/10.14361/9783839451458.

Stefanija, Leon. »Radio Ljubljana and its Music Policies 1928–1941.« Muzikologija/Musicology, št. 21 (2016): 123–139. https://doi.org/10.2298/MUZ1621123S.

Vogrinc, Jože. »Medijsko strukturiranje vsakdana.« Družboslovne razprave 14, št. 27–28 (1998): 48–54.

Williams, Raymond. Navadna kultura: Izbrani spisi, prevedel Borut Cajnko. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998.

Published

28. 12. 2021

Issue

Section

Articles

How to Cite

Turk, T. (2021). Representations of Instrumental Traditional Music in Slovenian Audio Mass Media in the Period Between the Two World Wars. Musicological Annual, 57(2), 181-205. https://doi.org/10.4312/mz.57.2.181-205