Sacred Folk Songs and the Slovenian Immigrant Community in Switzerland

Authors

  • Maša K. Marty

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.58.1.161-184

Keywords:

singing, sacred folk songs, Slovenian immigrants, Slovenian Catholic community, Switzerland

Abstract

The article presents the role of sacred folk songs in the liturgy of the Slovenian Catholic Mission in Switzerland. It presents active singing as local ethnic cultural forms that have been transmitted from the “original homeland” and serve to create temporal and local continuity in the diasporic Slovenian Catholic community in Switzerland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Azevedo, Carlos A. Moreira, and Richard Rouse, eds. 2017. Musica e Chiesa: Culto e cultura a 50 anni dalla Musicam Sacram, Roma, 2–4 marzo 2017. Canterano, RM: Aracne editrice.

Bahovec, Igor. 2009. “Prispevek sv. Pavla pri inkulturaciji krščanstva v helenistično kulturo: Izziv in navdih za srečanje med evangelijem in sodobno kulturo.” Bogoslovni Vestnik / Theological Quarterly: Glasilo Teološke Fakultete v Ljubljani 69, no. 3: 321–345. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-22EWNLOK.

Benedictus XVI [Joseph Ratzinger]. 2007. Evharistija, zakrament ljubezni / Sacramentum caritatis. Ljubljana: Družina.

Benedictus XVI [Joseph Ratzinger]. 2014. The Spirit of the Liturgy. San Francisco: Ignatius Press.

Benedik, Metod, et al., eds. 2002. Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju. Ljubljana: Družina.

Bohlman, Philip Vilas. 2013. Revival and Reconciliation: Sacred Music in the Making of European Modernity. Lanham, MD: Scarecrow Press.

Bürgisser, Thomas, Frithjof Benjamin Schenk, and Nada Boškovska. 2017. Wahlverwandtschaft zweier Sonderfälle im Kalten Krieg: Schweizerische Perspektiven auf das sozia­listische Jugoslawien 1943–1991. Bern: Diplomatische Dokumente der Schweiz.

Clifford, James. 1994. “Diasporas.” Cultural Anthropology 9, no. 3: 302–338. http://www.jstor.org/stable/656365.

Drnovšek, Marjan. 2002. “Slovenski izseljenci in katoliška Cerkev.” In Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju, edited by Metod Benedik et al., 127–146. Ljubljana: Družina.

Drnovšek, Marjan. 2007. “The Attitudes of the State and the Catholic Church towards Slovenian Emigration: A Historian’s View.” In Historical and Cultural Perspectives on Slovenian Migration, edited by Marjan Drnovšek, 13–43. Ljubljana: ZRC SAZU.

Dyer, Joseph. “Roman Catholic Church Music.” Grove Music Online: Oxford Music Online. Accessed August 22, 2021. https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000046758.

Engelhardt, Jeffers. 2009. “Right Singing in Estonian Orthodox Christianity: A Study of Music, Theology, and Religious Ideology.” Ethnomusicology 53, no. 1: 32–57.

Göttin, Thomas, et al., eds. 2020. Shiva begegnet Suva: Religion und Staat im Alltag. [Exhibition Catalogue.] Bern: Polit-Forum Bern.

Gregorič Bon, Nataša, Jaka Repič, and Alenka Janko Spreizer. 2013. (Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: 10.3986/9789612544836.

Hofer, Julia, and Jasmine Helbling. 2020. “Wie die Kirche gegen Personalmangel vorgeht.” Beobachter. November 23, 2020. https://www.beobachter.ch/gesellschaft/priester-aus-dem-ausland-wie-die-kirche-gegen-personalmangel-vorgeht.

Ingalls, Monique, Muriel Swijghuisen Reigersberg, and Zoe C. Sherinian. 2018. “Introduction: Music as Local and Global Positioning: How Congregational Music-Making Produces the Local in Christian Communities Worldwide.” In Making Congregational Music Local in Christian Communities Worldwide, edited by Monique Ingalls, Muriel Swijghuisen Reigersberg, and Zoe C. Sherinian. London: Routledge, Taylor and Francis Group.

“Instructio de pastorali migratorum cura.” 1969. Acta apostolicae sedis: Commentarium officiale 61: 614–643. August 22, 1969.

Izseljenci in turisti: Dušnopastirska navodila papeških kongregacij; Slovenski prevod. 1970. Ljubljana: Nadškofijski ordinariat.

Katekizem Katoliške Cerkve. 1993. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca.

Katholische Kirche im Kanton Zürich. “Anderssprachige.” Accessed August 2021. https://www.zhkath.ch/engagement/gruppen/vielsprachige-kirche.

Kolar, Bogdan. 1991. “Cerkev in Slovenci po svetu.” In Zgodovina Cerkve na Slovenskem, edited by Metod Benedik, 273–304. Celje: Mohorjeva družba.

“Konstitucija o svetem bogoslužju.” 1980. In Koncilski odloki 2. Vatikanskega cerkvenega zbora (1962 –1965), 51–94. Ljubljana: Nadškofijski ordinariat.

Krajnc, Slavko. 1996. Osnove gregorijanskega petja: Duhovna in glasbena predstavitev koralnega petja. Ptuj: Samostan sv. Viktorina.

Kumer, Zmaga, ed. 1988. Lepa si, roža Marija: Zbirka slovenskih ljudskih pesmi o Mariji. Celje: Mohorjeva družba.

Kumer, Zmaga, ed. 1994. Čez polje pa svetinja gre: Iz izročila nabožnih pripovednih pesmi na Slovenskem. Mohorjeva družba: Celje.

Kumer, Zmaga. 1996. Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Kumer, Zmaga. 2000. “Ljudsko petje pri bogoslužju in pobožnostih na Slovenskem.” Communio 10, no. 3: 225–242.

Lepoša, Ana. 2014. “Življenje Slovencev v Švici in njihova vračanja.” Master’s thesis, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology.

Merriam, Alan P. 2000. Antropologija glasbe. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

Oblonšek, Cecilija. 2018. “Liturgična glasba po drugem vatikanskem cerkvenem zboru in doprinos Gregorja Zafošnika v glasbeno zakladnico pokoncilske Cerkve na Slovenskem.” Edinost in dialog: Revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog 73, nos. 1–2: 139–161. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-D2ODONSB.

Pangerl, Viljem. 1991. “Cerkev v Sloveniji po 2. svetovni vojni.” In Zgodovina Cerkve na Slovenskem, edited by Metod Benedik, 235–251. Celje: Mohorjeva družba.

Paul VI [Giovanni Battista Montini]. 1963. Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium. December 4, 1963. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html.

Paul VI [Giovanni Battista Montini] and Robert Svoboda. 1970. Motuproprio über die Errichtung der Päpstlichen Kommission für Auswanderer- und Touristenseelsorge. Trier: Paulinus-Verlag.

Pettan, Svanibor. 2019. “Sounds of Minorities in National Contexts: Ten Research Models.” Muzikološki zbornik 55, no. 2: 41–64. DOI:10.4312/mz.55.2.41-64.

Pfeifer, Regula. 2019. “Katholische Missionen kosten die Kirche rund 35 Millionen Franken.” Katolisches Medienzentrum, March 26, 2019. https://www.kath.ch/newsd/katholische-missionen-kosten-die-kirche-rund-35-millionen-franken/.

Pisk, Marjeta. 2019. “Rokopisne pesmarice – med religioznim in ljudskim.” Traditiones 48, no. 2: 69–95. DOI: 10.3986/Traditio2019480204.

Porter, Mark. 2013. “Moving Between Musical Worlds: Worship Music, Significance and Ethics in the Lives of Contemporary Worshippers.” In Christian Congregational Music: Performance, Identity and Experience, edited by Monique M. Ingalls, Carolyn Landau, and Tom Wagner, 201–216. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781315571850.

“Rafaelova družba.” 1997. Traditiones, no. 26: 438. Published online December 8, 2014. ­https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-ZIJLOWSJ/1669b9a1-8bd2-4775­-a2cc-ca7f8c577b74/PDF.

Rafaelova družba. 2013. “Nastanek Rafaelove družbe.” 2013. https://www.rafaelova-druzba.si/zgodovina. May 21, 2013.

Ramnarine, Tina K. 2007. “Musical Performance in the Diaspora: Introduction.” Ethnomusicology Forum 16, no. 1: 1–17. June 1, 2007. http://www.jstor.org/stable/20184574.

Renz, Patrick, Daniel Kosch, and Regula Ruflin. 2019. Migrantenpastoral in der Schweiz: Auswertung einer Erhebung der Ist-Situation und ihrer Beurteilung. Socialdesign im Auftrag des Kooperationsrates von SBK und RKZ, Bern. January 15. 2019. https://www.migratio.ch/de/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/28a_DE-Situationsanalyse-Migrantenpastoral-CH_def-v250219.pdf.

Repič, Jaka. 2013. “Prazniki, socialni spomin in oblikovanje slovenske skupnosti v Argentini.” In Politika Praznovanja, edited by Ingrid Slavec Gradišnik and Mitja Velikonja, 153–172. Ljubljana: Znanstvena založba Ljubljana.

Risi, Marisu. 2018. “Wallfahrt nach Einsiedeln: Gesellschaftliche Praktiken; Lebendige Traditionen in der Schweiz.” Bundesamt fur Kultur BAK: Eidgenössisches Departement des Innern EDI. June 1, 2018. https://www.lebendige-traditionen.ch/tradition/de/home/suche.html#Risi%2C%20MArius.

Safran, William. 1997. “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return.” Diaspora 1, no. 1: 83–99. DOI:10.1353/dsp.1991.0004.

Saje, Andrej. 2007. “Življenjepis pokojnega nadškofa in metropolita, msgr. dr. Alojzija Šuštarja.” Služba za informatiko pri SŠK. June 29, 2007. http://aktualno.rkc.si/index.php/content/display/5920/arhivnovica-6001.

Schmid, Marco. 2011. “Za priseljence so švicarske cerkve premajhne.” Interwiev by Ksenja Hočevar. Družina. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/60-38-NasPogovor-1.

Schweizer Bischofskonferenz. [n. d.]. “Slowenischsprachige Gemeinschaft.” Migratio. Accessed March 2021. https://www.migratio.ch/migrationspastoral/anderssprachige-gemeinschaften/slowenischsprachige-gemeinschaft/.

Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut – SPI. [n. d.]. “Religionszugehörigkeit und Migrationshintergrund.” Kirchenstatistik. Accessed August 2021. https://kirchenstatistik.spi-sg.ch/religionszugehoerigkeit-und-migrationshintergrund/.

Smodiš, Karlo. 2008. “Biseri na plašču Cerkve (2. del); S. Avrelija Pavel.” Družina. https://www.druzina.si/clanek/57-28-biseri-na-plascu-cerkve2del.

Smolik, Marijan, and Edo Škulj, eds. 1996. Slavimo Gospoda: Bogoslužna pesmarica in molitvenik; Besedila. Celje: Mohorjeva družba.

Solomon, Thomas. 2015. “Theorizing Diaspora in Music.” Urban People 17, no. 2: 201–219. https://urbanpeople.cuni.cz/LMENG-36.html.

Statistik, Bundesamt. 2020. “Religionszugehörigkeit – 2016–2018.” Diagramm. Bundesamt für Statistik. March 26, 2020. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/religionen.assetdetail.12228965.html.

Statistik, Bundesamt. 2022. “Religionszugehörigkeit seit 1910: Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren.” Bundesamt für Statistik. Accessed January 30, 2020. https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-01.08.02.01.

Stres, Anton. 2011. “Slovenstvo se ohranja tam, kjer je dejavnost cerkve močna.” Interview by Blanka Markovič Koren. Slovenija danes 9: 8–9.

“Sveto pismo na internetu.” [n. d.]. Svetopisemska družba Slovenije: Biblija.net. Accessed March 2021. https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Sof+3%2C14-20&id13­=1&pos=0&set=2&l=sl.

Šircelj, Milivoja, Milena Ilić, and Irena Križman. 2003. Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije: Popisi 1921–2002. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-0TNJ0XB4.

Štuhec, Ivan. 1999. “Cerkev na Slovenskem po letu 1990.” In Zgodovina Katoliške cerkve, edited by Josef Lenzenweger et al., 543–556. Celje: Mohorjeva družba.

Štuhec, Ivan, et al., eds. 2002. Izberi življenje: Sklepni dokument. Ljubljana: Družina.

Taljat, David. [n. d.]. “Zgodovina.” Slovenska misija – Slowenen-Mission: Schweiz – Fürstentum Liechtenstein – Vorarlberg. Accessed February 2015. http://www.slomisija.ch/SLOMISIJA/zgodovina/.

Taljat, David. 2004. “Kaj početi z vero?!” Interwiev by Nataša Medvešček. Ona: Ženski magazin Dela in Slovenskih novic, July 7, 2004: 8–12.

Taljat, David. 2011. “Jezus, vate zaupam.” May 4, 2011. YouTube video, 3:59. Accessed August 2021. https://youtu.be/HEKrwH4KfOA.

Turino, Thomas. 2004. Introduction. Identity and the Arts in Diaspora Communities, edited by Thomas Turino and James Lea, 3–19. Warren, MI: Harmonie Park Press.

Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life: The Politics of Participation. Chicago: The University of Chicago Press.

Downloads

Published

29. 07. 2022

How to Cite

Marty, M. K. (2022). Sacred Folk Songs and the Slovenian Immigrant Community in Switzerland. Musicological Annual, 58(1), 161-184. https://doi.org/10.4312/mz.58.1.161-184