“A World of Wonderful Lightness of Sound of Contemporary Music”

Contemporary Music Efforts in the Three Decades since the Founding of the Muzina Society

Authors

  • Matjaž Barbo University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.58.2.175-204

Keywords:

Slovenian music, contemporary music, history of musical reception, Muzina Society, Brina Jež Brezavšček

Abstract

The article examines the activities and influence that the Slovenian society for new music Muzina had on the perception of contemporary music. The aesthetic coordinates of the society are connected with the contemporary international trends. At the same time, the activities of the society are presented in the context of the development of music in Slovenia in recent decades.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antoni, Luisa. »Flavtist širokih obzorij: Jeffrey Cohan.« Delo (26. 11. 2005).

Barbo, Matjaž. »Glasba kot trpno-tvorni del slovenske družbe.« Muzikološki zbornik 27 (1991): 77–85. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.27.1.77-85

Barbo, Matjaž. »Osnutek statuta skupine Pro musica viva kot poskus začrtanja njenih estetskih koordinat.« Muzikološki zbornik 32 (1996): 95–106. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.32.1.95-106

Barbo, Matjaž. Pro musica viva. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001.

Brina Jež Brezavšček: Koncert ob šestdesetem življenjskem jubileju skladateljice. Koncertni list. Ljubljana: Sozven, 11. 10. 2017.

»Cankarjev dom danes,« Delo (18. 2. 1994): 12.

Cvetko, Igor. »Zvočnost klavirja.« Razgledi (6. 1. 1995).

Dekleva, Milan. »Muzina rešuje naš zvok. Koncert in izid dvojne kasete s skladbami naših sodobnih komponistov.« Dnevnik (16. 1. 1996).

Dobovišek, Jure. »Kriki, šepeti in še kaj.« Delo (26. 9. 2008).

Dobovišek, Jure. »Pomagaj si sam!« Delo (17. 5. 2011).

Dobovišek, Jure. »Zoper izpraznjene slogovne usmeritve: Muzina – 2. mednarodni festival nove glasbe.« Delo (17. 11. 2000).

Firnkees, Gertrud. »Stimmungsbilder und Seelenschilderungen: Musik Forum München im Februar mit slowenischen Musikern.« Neue Musikzeitung 58, št. 5 (2009): 51.

Glasovi, obrazi / Voix, Visages: Koncert društva MUZINA s programom elektroakustične glasbe. Koncertni list. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 26. 6. 1997.

Jakobu Ježu ob 90. jubileju: Večer njegovih del. Koncertni list. Ljubljana: Sozven, 18. 11. 2018.

Klemenčič, Ivan. »Glasba in totalitarna država na Slovenskem.« V Temna stran meseca, ur. Drago Jančar, 321–333. Ljubljana: Nova revija, 1998.

Koter, Darja. Slovenska glasba 1918–1991. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Krečič, Jela. »Pod slovenskim glasbenim soncem: Pogovor z Jeffreyjem Cohanom.« Delo (25. 9. 2005).

Kričevcov, Nataša. »Zrelost in profiliranost.« Republika (3. 6. 1993).

Križnar, Franc. »Po prvem mednarodnem festivalu ‘nove’ glasbe Muzifest ’99 Društva za vzpodbudo in napredek nove glasbe Muzina: (Drugi) Poskus diagnoze sodobne slovenske glasbene umetnosti.« Dialogi 35, št. 11–12 (1999): 106–109.

Kušar, Peter. »Godalni kvartet Muzina: Koncert v gledališču Glej.« Dnevnik (21. 1. 1992).

Kušar, Peter. »Moč in nemoč vztrajnosti: Glasbena dogodivščina v gledališču Glej.« Dnevnik (24. 3. 1993).

Kušar, Peter. »Nekaj razmaha Muzifesta.« Dnevnik (18. 11. 2000).

Kušar, Peter. »Postbienalni glasbeni portreti: Koncert v Kosovelovi dvorani.« Dnevnik (4. 6. 1993).

Kušar, Peter. »Se spominjate, gospod Satie? Vsekakor uspela in dobrodošla prireditev.« Dnevnik (22. 2. 1994).

Kušar, Peter. »Za ritem in o ritmu: Mednarodni festival nove glasbe.« Dnevnik (3. 12. 1999).

Maričić, Ivana. »Časovnosti.« Odzven (16. 7. 2020). https://www.sigic.si/casovnosti.html.

Marković, Tatjana, in Leon Stefanija, ur. Ustanove, politika in glasba v Sloveniji in Srbiji 1945–1963. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

Mednarodni festival nove glasbe: Muzifest. Koncertni list. Ljubljana: Muzina, 1999.

Muršič, Rajko. »Limpe Fuchs med izzivalnostjo in iskanjem ritma: Koncert, ki je bil 18. 3. v gledališču Glej.« Republika, 23. 3. 1993.

Muršič, Rajko. »Muzina.« Glasbena mladina 26, št. 4 (1995/96): 29.

Muzifest: Festival nove glasbe 2001. Koncertni list. Ljubljana: Muzina, 2001.

Muzina, društvo za vzpodbujanje in napredek sodobne glasbe Ljubljana. Koncertni list. Ljubljana: Gledališče Glej, 14. 1. 1992.

Muzina, društvo za vzpodbujanje in napredek sodobne glasbe Ljubljana. Koncertni list. Ljubljana: Gledališče Glej, 18. 3. 1992.

O’Loughlin, Niall. Novejša glasba v Sloveniji. Ljubljana: Slovenska matica, 2000.

Paralelni svetovi. Koncertni list. Ljubljana: Galerija ŠKUC, 12. in 13. 10. 1993.

Pompe, Gregor. Zgodovina glasbe na Slovenskem IV: Glasba na Slovenskem med letoma 1918 in 2018. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete in Založba ZRC, 2019.

Pompe, Gregor. »‘Nove perspektive’ v slovenski glasbi po letu 1945.« V Roger Sutherland, Nove glasbene perspektive, 247–262. Ljubljana: LUD Šerpa in Slovensko muzikološko društvo, 2009.

Pompe, Gregor. Skice za zgodovino slovenske glasbe 20. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.

Rojko, Uroš. »Iskanja, premišljevanja: Multikulturna ‘zrcaljenja’.« Delo (23. 5. 1997).

Se spominjate, gospod Satie? Koncertni list. Ljubljana: Cankarjev dom, 18. 2. 1994.

Snoj, Jurij, in Gregor Pompe. Pisna podoba glasbe na slovenskem / Music in Slovenia through the Aspect of Notation. Ljubljana: Založba ZRC, 2003.

Sozven. Koncertni list. Ljubljana: Sozven, 11. – 12. 5. 2011.

Stefanija, Leon. »Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost na Slovenskem v 20. stoletju: Dosežki in poti naprej.« De musica disserenda 6, št. 1 (2010): 9–19. DOI: https://doi.org/10.3986/dmd06.1.01

Stefanija, Leon. Prispevek k analizi institucij slovenske glasbe 20. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

Tvrtković, Ognjen. »Glasbeni poligon: Štiriindvajseti glasbeni bienale v Zagrebu.« Delo (4. 5. 2007).

Učakar, Bogdan. »Nov brstič komorne glasbe.« Delo (20. 1. 1992).

Učakar, Bogdan. »Umetniški portret Jakoba Ježa.« Delo (4. 12. 1998).

Večer samospevov Jakoba Ježa: Ob 70-letnici skladatelja in izidu zbirke Deset samospevov / Evening of Songs by Jakob Jež. Koncertni list. Ljubljana: Muzina, 25. 11. 1998.

Vodna obla. Koncertni list. Ljubljana: Sozven, 9. 12. 2019.

Vrhunc, Larisa. Vplivi spektralne glasbe na slovensko kompozicijsko ustvarjalnost zadnjih desetletij. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018.

Zatočišča: Glasbena predstava. Koncertni list. Ljubljana: Galerija Equrna, 19. 12. 2004.

Zlobec, Marijan. »Kako se piše glasbene pesmice za otroke.« Delo (23. 12. 2003).

Z.[lobec], M.[arijan]. »Magični zvok Giacinta Scelsija: Klangforum Wien v Ljubljani.« Delo (23. 9. 1993).

Zrcaljenja: Koncert Društva Muzina s programom sodobne glasbe; Evropski mesec kulture v Cankarjevem domu; Ljubljana 15. maj – 5. julij 1997. Koncertni list. Ljubljana: Cankarjev dom, 1997.

Žgavec, Mirjam. »Giacinto Scelsi: Brez naslova.« Koncertni list za Magični zvok Giacinta Scelsija. Ljubljana: Cankarjev dom, 23. 9. 1993.

Žgavec, Mirjam. »O Muzini.« V Muzina i. dr., tridesetletnici ob rob, [ur. Brina Jež Brezavšček], 4–6. Ljubljana: Sozven, 2021.

Žlender, Marina B. »V časovnem zarisu: Anja Clift, flavta; Olivia Steimel, akordeon.« Glasna 51, št. 3 (2020): 47.

Published

27. 12. 2022

Issue

Section

Articles

How to Cite

Barbo, M. (2022). “A World of Wonderful Lightness of Sound of Contemporary Music”: Contemporary Music Efforts in the Three Decades since the Founding of the Muzina Society. Musicological Annual, 58(2), 175-204. https://doi.org/10.4312/mz.58.2.175-204