Discubuit Iesus: Bishop Thomas Chrön, Gornji Grad and Slovenian Chant

Authors

  • Katarina Šter Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Musicology, Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.59.1-2.153-194

Keywords:

Discubuit Iesus, Gornji Grad, Thomas Chrön, Corpus Christi, confraternities

Abstract

The responsory Discubuit Iesus is the only chant for which the text in Slovene has been preserved – as Sedil ie k’misi Iesus in the manuscript SI-Lnr 232 from the time of the Catholic Restoration. This paper presents the musical and textual characteristics of the Latin chant, its liturgical and general significance, and its history in both the Catholic and Protestant contexts, seeking the starting points for the origin and possible use of the Slovenian chant. Several specific facts link the performance of this chant closely to the activities of Bishop Thomas Chrön and the Corpus Christi confraternities, whereas the most likely place of performance seems to be the con-cathedral in Gornji Grad.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rokopisni viri

Arouca, Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca, Res. Ms. 25 (P-AR 25): cistercijanski antifonar in himnar, zgodnje 13. stoletje, samostana Alcobaça in Arouca. = Arouca 25, Tabela 3.

Arouca, Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca, Res. Ms. 27 (P-AR 27): cistercijanski antifonar, 13. stoletje, Arouca. = Arouca 27, Tabela 3.

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek 4 Cod 156: procesional, 1572, benediktinski samostan sv. Ulrika in Afre, Augsburg.

Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsibliothek, Mus. 1-D-505, ok. 1520, korna knjiga, rokopis iz knjižnice Anine cerkve (iz »Annaberger Chorbücher«).

Fribourg/Freiburg, Couvent des Cordeliers/Franziskanerkloster, Ms. 10 (CH-Ff 10): cistercijanski antifonar in himnar, ok. 1200, Hauterive. = Fribourg 10, Tabela 3.

Graz, Universitätsbibliothek, Hs. 29 (A-Gu 29): benediktinski gradual, 14. stoletje, St. Lambrecht. = Gradec 29, Tabela 3.

Košice (Kaschau), H III/2 mac 16: fragment premonstratenskega antifonarja, 15. ali 16. stoletje, Leles (?). = Košice H III/2 mac 16, Tabela 3.

Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisna zbirka, Ms 232 (SI-Lnr 232): rokopis za liturgično rabo, Gornji Grad, ok. 1600. = Ljubljana 232, besedilo razprave in Tabela 3.

St. Pölten, Diözesanarchiv, Hs. 13 (olim XXL-3/b): procesional, 1486, St. Pölten. = St. Pölten 13, Tabela 3.

Trento, Biblioteca del Castello del Buonconsiglio, Monumenti e Collezioni Provinciali, Ms. 1375 (olim 88; I-TRbc 1375): zbirka polifonih vokalnih kompozicij, 15. stoletje.

Vorau, Stiftsbibliothek 287 (olim XXIX; A-VOR 287): antifonar iz Salzburga, katedralna raba, 1. pol. 14. stoletja.

Wien, Diözesanarchiv, Cod. 4 (A-Wda Cod. 4), fragment »VienD«: fragment polifonih uglasbitev šestih motetov, ok. 1460, Dunaj.

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Hs. 4494 [Theol. 505]: knjiga nemških in latinskih molitev z notiranimi pesmimi, last cesarja Friderika III., 1430. = Dunaj 4494, Tabela 3.

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Mus. Hs. 15502 (A-Wn Mus. Hs. 15502): antifonar, konec 15. stoletja, Čáslav (nem. Tschaslau). = Dunaj 15502, Tabela 3.

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, I F 401 (PL-WRu I F 401): cistercijanski antifonar, 13. stoletje, Lubiąż (nem. Leubus). = Wroclaw I F 40, Tabela 3.

*****

Tiskani viri

Čandek, Janez (avtor in redaktor prevoda), Janez Ludvik Schönleben (urednik in avtor), Jurij Dalmatin (prevajalec), Tomaž Hren (redaktor prevoda). Evangelia inu lystuvi: Na v’se nedele inu Jmęnitne Prasnike, ceiliga Léita, po Catholiski vishi, inu po teh ponoulenih Mashnih Bukvah resdeléni. Graz: Joannes Helm, 1672.

Dalmatin, Jurij. Ta celi catechismus, eni psalni, inu teh vekshih godov stare in nove kershanske pejsni (1583). Izdaja v Slovenska protestantska pesmarica, uredil Bogomil Gerlanc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984.

Lossius, Lucas. Psalmodia, hoc est, cantica sacra veteris ecclesiae selecta. Nürnberg: Gabriel Hayn [Noribergiae apud Gabrielem Hayn], 1553. = Lossius 1553, Tabela 3.

Lossius, Lucas. Psalmodia, hoc est, cantica sacra veteris ecclesiae selecta. Wittenberg: Anton Schön [Wittebergiae excudebat Antonius Schön], 1579.

Morawski, Wincenty. Lucerna perfectionis christianae, sive vita B. Ladislai Gielnovii. Varsaviae: Ioannes Rossowski, 1633.

Ordinarius Strigoniensis. Nurenbergae, Venetiis et Lugduni: 1493–1520. Spletna izdaja vira v Ordinarius Strigoniensis. Monumenta ritualia Hungarica, II, uredil Nicolaus Stephanus Földváry. Dostop 10. maja 2023, http://latin.elte.hu/mrh.

Processionale ritibus Romanae Ecclesiae accommodatum: Antiphonas & Responsoria aliaque in Supplicationibus decantari solita complectens. Antwerpen: Balthasar Moretus [Antverpiae apud Balthasarum Moretum, & Viduam Ioannis Moreti, & Io. Meursium], 1620.

*****

Literatura

Bernhard, Günther. Documenta patriarchalia res gestas slovenicas illustrantia: Listine oglejskih patriarhov za slovensko ozemlje in listine samostanov v Stični in Gornjem Gradu (1120–1251) / Patriarchenurkunden von Aquilea für Slowenien und die Urkunden der Klöster Sittich und Oberburg (1120–1251). Wien: Slovenski znanstveni inštitut / Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

Crocker, Richard L. »Laudes regiae.« V Grove Music Online. Oxford Music Online. Dostop 27. septembra 2021.

Cvetko, Dragotin. »Das erste slowenische Gesangbuch.« Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 12 (1967): 163–166

De Laix, Esther Criscuola. »‘Before Our Time’: Latin and Lay Latinity in Early Lutheran Hymnals.« V Celebrating Lutheran Music: Scholarly Perspectives at the Quincentenary, uredili Maria Schildt, Mattias Lundberg in Jonas Lundblad, 17–32. Uppsala: Uppsala Universitet, 2019.

Grabnar, Klemen. »So gornjegrajski rokopisni zvezki nastali na Kranjskem?« Muzikološki zbornik 53, št. 1 (2017): 55–79. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.53.1.55-79

Grabnar, Klemen. »Traces of Counter-Reformation Music in the Slovenian Lands.« Arti musices 49, št. 2 (2018): 303–317. DOI: https://doi.org/10.21857/ygjwrcjkey

Grabnar, Klemen. »Uglasbitev kantika magnifikat Simoneja Gatta na primeru skladbe Magnificat primi toni.« Muzikološki zbornik 59, št. 1–2 (2023): 135–151.

Grafenauer, Ivan. Literarno-zgodovinski spisi. Ljubljana: Slovenska matica, 1980.

Gruden, Josip. »Češčenje presvetega Rešnjega Telesa med Slovenci v preteklih stoletjih.« Voditelj v bogoslovnih vedah 11 (1908): 88–98.

Hamm, Charles, in Jerry Call. »Sources: Trent Codices.« V Grove Music Online. Oxford Music Online. Dostop 27. septembra 2022.

Höfler, Janez. Glasbena umetnost pozne renesanse in baroka na Slovenskem. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978.

Höfler, Janez. Tokovi glasbene kulture na Slovenskem od začetkov do 19. stoletja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970.

Huglo, Michel. »Processional (from Lat. liber processionalis, processionale, processionarium).« V Grove Music Online. Oxford Music Online. Dostop 27. septembra 2021.

Jahnke, Carsten. »The Corpus Christi Guild in Lübeck.« V Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300–1500, uredili Lars Bisgaard, Lars Boje Mortensen in Tom Pettitt, 203–226. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013.

Kern, Anton. »Das Offizium De Corpore Christi in österreichischen Bibliotheken.« Revue bénédictine 69, št. 64 (1954): 46–67. DOI: https://doi.org/10.1484/J.RB.4.04690

Kranjc, Slavko. »Hrenov odnos do bogoslužja.« V Hrenov simpozij v Rimu, uredil Edo Škulj, 283–298. Celje: Mohorjeva družba, 1998.

Lavrič, Ana. »Bratovščine sv. Rešnjega telesa na Slovenskem: Predstavitev ikonografije z izbranimi primeri.« Acta historiae artis Slovenica 22, št. 1 (2017): 7–43.

Lavrič, Ana. »Velike Marijine bratovščine na Slovenskem: Ikonografija bratovščin pod okriljem mendikantskih redov.« V Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti / Religious Confraternities and their Role in the Visual Art, uredila Ana Lavrič. Tematska številka, Acta historiae artis Slovenica 21, št. 2 (2016): 119–167.

Lavrič, Ana. Vloga ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v slovenski likovni umetnosti. Ljubljana: SAZU, 1988.

Mantuani, Josip. »Ostanek stare liturgije iz dobe škofa Hrena: I.« Cerkveni glasbenik 55, št. 7–8 (1932): 97–101.

Mantuani, Josip. »Ostanek stare liturgije iz dobe škofa Hrena: II.« Cerkveni glasbenik 55, št. 9–10 (1932): 136–141.

Meyer, Hans Bernhard. »Die Elevation im deutschen Mittelalter und bei Luther: Eine Untersuchung zur Liturgie- und Frömmigkeitsgeschichte des späten Mittelalters.« Zeitschrift für katholische Theologie 85, št. 2 (1963): 162–217.

Morin, G. »L’office cistercien pour la Fête-Dieu comparé avec celui de Saint Thomas d’Aquin.« Revue bénédictine 27 (1910): 236–246. DOI: https://doi.org/10.1484/J.RB.4.03231

Ogrin, Matija. »Confraternities in the Slovenian Lands and their Significance for Baroque Slovenian Literature.« V Illuminating the Soul, Glorifying the Sacred: Religious Confraternities and the Visual Arts in Early Modern Europe, uredile Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič in Barbara Wisch. Tematska številka, Acta historiae artis Slovenica 23, št. 2 (2018): 233–243. DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7338

Oter Gorenčič, Mija. »Seeing God in the Image of Mary: Cross Readings of a Medieval Benedictine Convent Seal.« V Marian Devotion in the Late Middle Ages: Image and Performance, uredila Andrea-Bianka Znorovszky in Gerhard Jaritz, 31–51. Abbingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2022. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003179054-3

Pfohl, Jonas. Motetten am Hof Maximilians II. (1527–1576): Komponieren im Zeitalter der Konfessionalisierung. Wien: Hollitzer, 2022. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv33p9zk1

Ravnikar, Tone. »The Gornji Grad Monastery since the Extinction of the Counts of Heuenburg to the Appointment of Abbot Nikolaj I in 1365: A Time of Crisis in the History of the Monastery.« Studia Historica Slovenica: Časopis za humanistične in družboslovne študije 3, št. 1 (2003): 9–28.

Rijavec, Andrej. Glasbeno delo na Slovenskem v obdobju protestantizma. Ljubljana: Slovenska matica, 1967.

Schulz, Frieder. »‘Discubuit Jesus’: Verbreitung und Herkunft eines evangelischen Abendmahlgesanges.« Jahrbuch fur Liturgik und Hymnologie, št. 25 (1981): 27–48.

Smolik, Marijan. »Liturgija v času katoliške obnove.« V Katoliška obnova in protireformacija v notranjeavstrijskih deželah 1564–1628: Zbornik slovenskih predavanj, uredil Edo Škulj. Tematska številka, Bogoslovni vestnik 52, št. 1–2 (1992): 43–51.

Snoj, Jurij. Gregorijanski koral v srednjeveških rokopisih na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610500988

Snoj, Jurij. Zgodovina glasbe na Slovenskem I: Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Srodecki, Paul. »‘Universe christiane reipublice validissima propugnacula’ – Jagiellonian Europe in Bulwark Descriptions around 1500.« V The Jagiellonians in Europe: Dynastic Diplomacy and Foreign Relations, uredila Attila Bárány in Balázs Antal Bacsa, 57–74. Debrecen: Hungarian Academy of Sciences, University of Debrecen »Lendület«, 2016.

Strohm, Reinhard. »Die Sakramentsstiftung König Friedrichs III.« V Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich. Dostop 15. septembra 2021, https://musical-life.net.

Strohm, Reinhard. »Überlieferung der Wiener Kirchenmusik des 15. Jahrhunderts: Zwei Wiener (?) Musikfragmente um 1460.« V Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich. Dostop 15. septembra 2021, https://musical-life.net.

Škrabl, France. »Hrenova oznanjevalna dejavnost.« V Hrenov simpozij v Rimu, uredil Edo Škulj, 181–198. Celje: Mohorjeva družba, 1998.

Škulj, Edo. »Škof Tomaž Hren in cerkvena glasba.« V Katholische Reform und Gegenrefromation in Innerösterreich 1564–1628 / Katoliška prenova in protireformacija v notranjeavstrijskih deželah 1564–1628, uredili France Martin Dolinar, Maximilian Liebmann, Helmut Rumpler in Luigi Tavano, 655–665. Klagenfurt: Hermagoras/Mohorjeva; Graz: Styria, 1994.

Tuppurainen, Erkki. »Finnische ‘Affenmusik’: Liturgische Handschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert.« Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, št. 36 (1996/97): 235–243.

Turk, Josip. »Hrenove pridige: De concionibus Thomae Hren, episcopi Labacensis 1597–1630.« Bogoslovni vestnik 18, št. 1–2 (1938): 40–73.

Veselovská, Eva, in Eduard Lazorík. Catalogus fragmentorum medii aevi – Archivum civitatis Cassoviensis. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia 8. Bratislava: Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2022.

Vidmar, Luka. »Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601: med zgodovino in mitom.« Kronika 61, št. 2 (2013): 189–216.

Walters, Barbara R. »The Feast of Corpus Christi as a Site of Struggle.« V Il Corpus Domini: Teologia, antropologia e politica, uredila Laura Andreani in A. Paravicini Bagliani, 139–154. Orvieto: Edizioni del Galluzzo; Firenze: SISMEL, 2015. Spletna izdaja. Dostopno na spletni strani City University of New York (CUNY): CUNY Academic Works.

Wright, Peter. »The Vienna Corpus Christi Fragment: A Fifteenth-Century Partbook.« Hudební věda 53, št. 4 (2016): 333–364.

Zapke, Susana. »Die Fronleichnamsprozession von St. Stephan.« V Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich. Dostop 15. septembra 2021, https://musical-life.net.

Published

22. 12. 2023

How to Cite

Šter, K. (2023). Discubuit Iesus: Bishop Thomas Chrön, Gornji Grad and Slovenian Chant. Musicological Annual, 59(1-2), 153-194. https://doi.org/10.4312/mz.59.1-2.153-194