The Reception of the Gregorian Chant in the Diocese of Ljubljana in the Long Nineteenth Century

Authors

  • Aleš Nagode University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.59.1-2.279-300

Keywords:

Catholic church music, nineteenth century, Gregorian chant, Cecilian Movement, Slovenia

Abstract

The article outlines the reception of Gregorian chant in Slovenia in the nineteenth century. Using the scarce sources, it describes the situation in the first half of the century and the impact of the first sporadic attempts at a historicist reform. It traces in detail the growth of the Cecilian movement after 1877 and uses sources to analyse the means, content and success of its reform efforts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ambros, August Wilhelm. Geschichte der Musik. Zvezek 2. Breslau: F. E. C. Leuckert, 1864.

Bartel, Janko. »Začetek in osnovni pojmi cerkvenega petja.« Cerkveni glasbenik 20, št. 7–8 (1897): 55–57.

Budkovič, Cvetko. Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem. Zvezek 1. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1992.

Compendium ritualis Romani usibus dioeceseos Labacensis accommodatum. Ljubljana: Joseph Blasnik, 1844.

Costa, Henrik. »Ein Wort bezüglich der Kirchenmusik in Krain.« Laibacher Zeitung 11, št. 70 (1852): 300.

Cvetko, Dragotin. Slovenska glasba v evropskem prostoru. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Zvezek 3. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960.

Čerin, Josip. »Der Choralgesang.« Laibacher Zeitung 123, št. 192, 193, 194, 195, 196, 197 (1904): 1713, 1721, 1727, 1733, 1745, 1753–1754.

F. F. [Fran Ferjančič], »Ljubljana (Po preskušnji na orglarski šoli).« Cerkveni glasbenik 21, št. 7–8 (1898): 61.

Florjanc, Ivan. »Miselno okolje Mantuanijevega odnosa do gregorijanskega korala.« V Mantuanijev zbornik, uredil Edo Škulj, 137–168. Ljubljana: Družina, Cerkveni glasbenik, 1994.

Foerster, Anton. »Aufführungen des Domchores zu Laibach in Krain (Österreich).« Musica sacra 9, št. 11 (1876): 101–102.

Gerbič, Fran. »Moji prvi glasbeni početki.« Novi akordi 9, št. 6 (1910): 41–43.

Gnjezda, Janez. »Evropejski kongres za liturgično petje v Arezzi od 11. do 15. septembra l. l.« Cerkveni glasbenik 5, št. 10, 11 (1882): 76–77, 83–85; 6, št. 1, 3, 5, 6 (1883): 4–6, 18–19, 35–37, 44–46.

Haberl, Franz Xaver. Magister choralis. Regensburg: Friedrich Pustet, 1864.

Hitzinger, Peter. »Nekatere besede o cerkvenih rečeh.« Zgodnja Danica 12, št. 11, 12, 15 (1859): 81–83, 90–91, 115–116.

Höfler, Janez. »Glasbenozgodovinske najdbe XVIII. in XIX. stoletja v Novem mestu.« Kronika 5, št. 3 (1967): 135–148.

Höfler, Janez. Tokovi glasbene kulture na Slovenskem: Od začetkov do 19. stoletja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970.

Hribar, p. Angelik. »Petje pri čč. Benediktinih v Sekovi na Gorenjem Štajerskem.« Cerkveni glasbenik 10, št. 5, 6, 7, 8, 12 (1887): 35–36, 43–44, 50–52, 60–62, 91–93.

Japelj, Matija. »Prosto mnenje o cerkveni godbi.« Učiteljski tovariš 2, št. 20 (1862): 321–323.

k. »Zakaj se je ustanovilo cecilijino društvo?« Cerkveni glasbenik 12, št. 1 (1899): 1–3.

Karlin, Andrej. »Cerkvena glasba za časa sv. Ambrozija.« Cerkveni glasbenik 2, št. 2, 3 (1879): 10–12, 20–21.

Karlin, Andrej. »Gregorij Veliki in koralno petje.« Cerkveni glasbenik 2, št. 10, 11, 12 (1879): 77–79, 86–89, 93–97.

Kimovec, France. »Na novi podlagi.« Cerkveni glasbenik 27, št. 8, 9, 10 (1904): 57–59, 66–69, 89–91.

Kimovec, France. »O ljudskem petju v cerkvi.« Bogoljub 11, št. 6 (1913): 192–194.

Kornmüller, Uto. »Ali se še nahajajo pristno gregorijanske melodije.« Cerkveni glasbenik 25, št. 2, 3, 4, 5 (1902): 11–12, 21–23, 25–27, 33–34.

Kosar, Franc. »V zadevi nove slovenske pesmarice.« Zgodnja Danica 3, št. 52 (1850): 217–219.

Koter, Darja. Slovenska glasba: 1848–1918. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Mašek, Kamilo. »O cerkvenem petji in orglanji po deželi.« Kmetijske in rokodelske novice 15, št. 43, 46, 48, 50, 52, 54, 69 (1857): 170–171, 182–183, 190–191, 198–199, 207, 214, 274.

Nagode, Aleš. »Poskus rekonstrukcije repertoarja latinskih cerkvenih skladb na koru ljubljanske stolnice v času delovanja Antona Foersterja (1868–1908).« De musica disserenda 1, št. 1–2 (2005): 95–113. DOI: https://doi.org/10.3986/dmd01.1-2.05

[Neznani avtor.] »Duhovnik in koral.« Cerkveni glasbenik 5, št. 7 (1882): 49–52. DOI: https://doi.org/10.1086/325588

[Neznani avtor.] »Intonacije in pesmi rimskega misala.« Cerkveni glasbenik 20, št. 1, 2, 3 (1897): 1–3, 9–12, 17–21.

[Neznani avtor.] »Iz Ljubljane.« Kmetijske in rokodelske novice 23, št. 15 (1865): 123.

[Neznani avtor.] »Iz Ljubljane.« Slovenec 1, št. 25 (1865): 99.

[Neznani avtor.] »Mašni responzoriji.« Cerkveni glasbenik 11, št. 7, 8 (1888): 49–54, 61–64.

[Neznani avtor.] »O koralnem petji mašnikovem pri oltarji.« Cerkveni glasbenik 10, št. 9, 10 (1887): 65–68, 73–76. DOI: https://doi.org/10.1126/science.ns-10.236.73

[Neznani avtor.] »O zboljšanji korala v poslednjih 50 letih.« Cerkveni glasbenik 16, št. 7–8 (1893): 49–58.

[Neznani avtor.] »Pravila za predavanje gregorjanskega korala.« Cerkveni glasbenik 21, št. 10, 11 (1898): 74–76, 86–87.

[Neznani avtor.] »Prijateljski list o koralnih vajah.« Cerkveni glasbenik 17, št. 1 (1894): 6–7.

[Neznani avtor.] »Recitovanje psalmov.« Cerkveni glasbenik 12, št. 9 (1889): 70.

[Neznani avtor.] »St. Sylvester I.« Britannica Academic, Encyclopædia Britannica. Objavljeno 11. januarja 2018. Dostop 6. novembra 2023. https://academic-eb-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/levels/collegiate/article/St-Sylvester-I/70705.

[Neznani avtor.] »Še nekaj o koralu.« Cerkveni glasbenik 5, št. 8 (1882): 57–59.

[Neznani avtor.] »Učni načrt orglarske šole Cecilijinega društva v Ljubljani.« Cerkveni glasbenik 49, št. 3–4, 5–6 (1926): 33–37, 68–71.

[Neznani avtor.] »Večernice.« Cerkveni glasbenik 13, št. 10 (1890): 73–76. DOI: https://doi.org/10.3406/bulmi.1890.2151

Pauly, Reinhard G. »The Reforms of Church Music under Joseph II.« Musical Quarterly 43, št. 3 (1957): 372–382. DOI: https://doi.org/10.1093/mq/XLIII.3.372

Pogačar, Janez Zlatoust. »Über Kirchenmusik.« Triglav 4, št. 60 (1869): 4–6.

Potočnik, Blaž. Das Officium in Nativitate Domini und Hebdomadae Sanctae Resurrectionis Domini in Choralnoten gesetzt. Ljubljana: Josef Blasnik, 1859.

Premrl, Stanko. »Koral, bistvo in merilo prave cerkvene glasbe.« Cerkveni glasbenik 26, št. 4, 5 (1903): 25–28, 33–36.

Rechfeld, Philipp Jacob. »Über das Zeitgemässe der Errichtung eines Kirchenmusikvereins in Laibach.« Illyrisches Blatt 28, št. 41 (1846): 165–66.

Sattner, p. Hugolin. »Cecilijanski ideal.« Cerkveni glasbenik 13, št. 1, 3, 4, 5, 6, 7 (1890): 1–4, 17–21, 25–27, 33–35, 41–43, 49–51.

Sattner, p. Hugolin. Cerkvena glasba: kakošnja je in kakošnja bi morala biti. Ljubljana: R. Milic, [1878].

Sattner, p. Hugolin. »Gregorijanski koral.« Cerkveni glasbenik 2, št. 1, 3, 4, 6, 9 (1879): 2–4, 17–19, 26–28, 45–47, 73–75.

Sattner, p. Hugolin. »Liturgične knjige.« Cerkveni glasbenik 13, št. 11 (1890): 83–85.

Sedej, Janko. »Gregorij Veliki in koral.« Cerkveni glasbenik 27, št. 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1904): 36–37, 44–47, 52–54, 59–62, 69–70, 76–78.

Slomšek, Anton M. »Cerkveno petje nekdanjo in sedanjo po Štajerskem.« Drobtinice 12 (1857): 216, 293, 298–299.

Steska, Viktor. »Glasbeni inventar stolnega kora v Ljubljani pod Gregorjem Riharjem.« Cerkveni glasbenik 51, št. 7–8 (1928): 113–119.

Špindler, Franc Saleški. »Gregorjanski koral.« Voditelj v bogoslovnih vedah 6, št. 2 (1903): 148–158.

Trobina, Stanko. Slovenski cerkveni skladatelji. Maribor: Založba Obzorja, 1972.

Trobina, Stanko. »Za boljšo prakso korala.« Cerkveni glasbenik 60, št. 3–4 (1837): 40–42.

Trop, Franc. »Koralno vprašanje.« Voditelj v bogoslovnih vedah 6, št. 4 (1903): 505–511.

Vigele, Ferdinand. »O cerkveni glasbi.« Učiteljski tovariš 8, št. 8 (1868): 121–124.

Zupančič, Vlado. »Wolfova skrb za duhovniško vzgojo in izobraževanje.« V Wolfov simpozij v Rimu, uredil Edo Škulj, 147–157. Celje: Mohorjeva družba, 1994.

Published

22. 12. 2023

How to Cite

Nagode, A. (2023). The Reception of the Gregorian Chant in the Diocese of Ljubljana in the Long Nineteenth Century. Musicological Annual, 59(1-2), 279-300. https://doi.org/10.4312/mz.59.1-2.279-300