Between Stage and Backstage

The First Years of the Post-War Opera of the National Theater in Ljubljana (1918–1922)

Authors

  • Katarina Bogunović Hočevar University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.59.1-2.347-365

Keywords:

Opera National Theater in Ljubljana, Theatre Consortium (Gledališki konzorcij), Friderik Rukavina, Marij Kogoj, Friderik Juvančič

Abstract

The article sheds light on the first years of operation of the Opera National Theatre in Ljubljana after the First World War. Based on available sources, it partially reconstructs the organisational structure and artistic interrelation of the institution. In the absence of primary sources or documentation revealing the inner life of the opera ensemble, the article relies on everyday critical testimonies of the musical protagonists of the time.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamič, Emil. »Kultura.« Slovenski narod 53, št. 223 (30. september 1920): 4.

Bevk, France. »Prosveta: Naše gledališče – posebno opera.« Slovenec 48, št. 51 (3. marec 1920): 4.

Cvetko, Ciril. Dirigent Niko Štritof in sopranistka Zlata Gjungenac v ljubljanski Operi. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1999.

Cvetko, Ciril. Julij Betetto, umetnik, pedagog in organizator glasbenega šolstva. Ljubljana: Slo­venski gledališki in filmski muzej, 1990.

Cvetko, Ciril. Mirko Polič: Dirigent in skladatelj. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1995.

Cvetko, Dragotin. »Delež F. Rukavine v delu ljubljanske Opere 1918–1925.« Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 15, št. 32 (1979): 48–61.

Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem, III. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1958–1960.

Člani Opere. »Kultura: Iz gledališke pisarne.« Slovenski narod 53, št. 37 (15. februar 1920): 4.

Gledališki listi Narodnega gledališča v Ljubljani (Opera). Sezone 1920/21–1922/23.

Hećimović, Branko, in Vladimir Obelić, ur. Repertoar hrvatskih kazališta, 1. Zagreb: Globus, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti: 1990–2002.

Kogoj, Marij. »Glasba.« Dom in svet 33, št. 7–8 (1920): 202.

Kogoj, Marij. »Glasba«, Dom in svet 35, št. 3 (1922): 143.

Kogoj, Marij. »Kr. Narodna opera: K sedmim točkam g. Rukavine.« Jugoslavija 4, št. 86 (13. april 1921): 3.

Kogoj, Marij. »Opera v prvi polovici sezone 1919/20.« Dom in svet 33, št. 3–4 (1920): 96–99.

Kogoj, Marij. »Prosveta.« Slovenec 48, št. 32 (10. februar 1920): 3–4.

Kogoj, Marij. »Prosveta.« Slovenec 48, št. 44 (24. februar 1920): 6.

Kogoj, Marij. »Prosveta.« Slovenec 48, št. 46 (26. februar 1920): 3. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01427488

Kogoj, Marij. »Prosveta.« Slovenec 48, št. 48 (28. februar 1920): 4–5. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0493(1920)48<28:AW>2.0.CO;2

Kogoj, Marij. »Prosveta.« Slovenec 48, št. 118 (27. maj 1920): 3.

Kogoj Marij. »Slovensko operno gledališče.« Slovenec 47, št. 234 (11. oktober 1919): 1–3.

Kogoj, Marij. »Slovensko operno gledališče.« Slovenec 47, št. 235 (12. oktober 1919): 1–3.

Lah, Špela. »Nemško glasbeno gledališče v Ljubljani (1875–1914).« Muzikološki zbornik 48, št. 1 (2012): 181–182. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.48.1.181-184

Lah, Špela. »Struktura repertoarja glasbeno-gledaliških del novega Deželnega gledališča (1892–1903).« Muzikološki zbornik 41, št. 1 (2005): 71–79. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.41.1.71-79

Loparnik, Borut. »Poličeva doba slovenske opere: Ozadja in meje.« V Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca, uredila Jurij Snoj in Darja Frelih, 193–204. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000.

Mahnič, Mirko. »Slovenski gledališki konzorcij (1917–1920) [nadaljevanje I].« Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 2, št. 6–7 (1966): 93–128.

Mahnič, Mirko. »Slovenski gledališki konzorcij (1917–1920) [nadaljevanje II].« Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 2, št. 8–9 (1966): 196–230.

Moravec, Dušan. »Novo gradivo o Govekarjevi vlogi v slovenskem gledališču.« Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 8, št. 19 (1972): 1–18.

Moravec, Dušan, ur. Repertoar slovenskih gledališč 1867–1967: Popis premier in ponovitev. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.

Moravec, Dušan. Slovensko gledališče od vojne do vojne (1918–1941). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980.

[Neznani avtor.] »Ljubljanske novice.« Slovenec 48, št. 148 (3. julij 1920): 4.

[Neznani avtor.] »Ljubljanske novice.« Slovenec 48, št. 254 (6. november 1920): 4.

[Neznani avtor.] »Prosveta.« Slovenec 48, št. 224 (1. oktober 1920): 3.

[Neznani avtor.] »Za naša gledališča.« Slovenec 50, št. 40 (18. februar 1922): 4.

Pánek, Jaroslav. »Pisma Frana Govekarja Čehom.« Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 11, št. 25 (1975): 27–47.

Prelovec, Zorko. »Ljubljanska opera v minuli sezoni.« Maska: Gledališka revija 1, št. 1 (1920): 9–11.

Sivec, Jože. Dvesto let slovenske opere = Two Hundred Years of the Slovene Opera (1780–1980). Ljubljana: Opera in balet SNG, 1981.

Sivec, Jože. »Italijanske operne družbe na odru ljubljanskega gledališča v obdobju romantike.« Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani 2 (1997): 49–66.

Sivec, Jože. »Nemška opera v Ljubljani od leta 1861 do 1875.« Muzikološki zbornik 8 (1972): 86–111.

Sivec, Jože. Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja: Izbrana poglavja, uredila Metoda Kokole in Klemen Grabnar Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Sivec, Jože. Opera v Stanovskem gledališču v Ljubljani od leta 1790 do 1861. Ljubljana: Slovenska matica, 1971. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.8.1.86-111

Slovenski gledališki inštitut. SNG Uprava. Sejni zapisniki 1920–1924. Rokopis.

Škerjanc, Lucijan Marija. »Glasbeni pregled.« Ljubljanski zvon 40, št. 5 (1920): 346–351.

Vevar, Štefan. »Sem, torej igram: Prispevki za psihosociološki portret slovenskega igralstva.« Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 32, št. 66–67 (1996).

Published

22. 12. 2023

How to Cite

Bogunović Hočevar, K. (2023). Between Stage and Backstage: The First Years of the Post-War Opera of the National Theater in Ljubljana (1918–1922). Musicological Annual, 59(1-2), 347-365. https://doi.org/10.4312/mz.59.1-2.347-365