Kogoj’s Original Invention of ‘Chord Permutation’ in the Opera Black Masks

His Theoretical and Compositional Contribution to Slovenian Opera in the First Half of the 20th Century

Authors

  • Ivan Florjanc University of Ljubljana, Academy of Music, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.56.1.167-201

Keywords:

Marij Kogoj, chord permutation, the opera Black Masks, twelve-tone music, music theory

Abstract

The decoding of Kogoj’s intriguing numerical labelling of chords in this discussion presents an important step ahead in understanding of Kogoj’s invention of so-called chord permutations. The use of those is confirmed and situated within an aesthetic and dramatic context of the opera Black Masks (based on a drama by L. Andreyev), where Classicism and Modernism are linked together into a harmonious whole. In this regard, it represents an innovative contribution to Slovenian opera at the beginning of the 20th century.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berg, Alban. »Zakaj je Schönbergova glasba tako težko razumljiva/Warum ist Schönbergs Musik so schwer verständlich.« Prevod M. Barbo. V Varia musicologica 5: Schönberg in njegov krog, ur. Marija Bergamo in Matjaž Barbo, 87–96. Ljubljana: Slovensko muzikološko društvo, 2005.

Florjanc, Ivan. »Glasbeno teoretična iskanja Marija Kogoja.« V Mediteran – vir glasbe in hrepenenja evropske romantike in moderne/The Mediterranean – source of music and longing of European romanticism and modernism, ur. Primož Kuret, 254–268. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2010.

Florjanc, Ivan. »Kompozicijski stavek Marija Kogoja.« V Stoletja glasbe na Slovenskem: Jubilejni 20. slovenski glasbeni dnevi/Centuries of Music in Slovenia: Jubilee 20th Slovenian Musical Days, ur. Primož Kuret, 315–325. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2005.

Klemenčič, Ivan, ur. Marij Kogoj 1892–1992: Zbornik referatov s kolokvija ob stoletnici skladateljevega rojstva 7. 10. 1992 v Ljubljani. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1993.

Klemenčič, Ivan. Slovenski glasbeni ekspresionizem od začetkov do druge vojne. Ljubljana: Cankarjeva založba (Teorija umetnosti in kulture), 1988.

Klemenčič, Ivan. »Zasnova in pomen Kogojeve opere ‘Črne maske’.« V Slovenska opera v evropskem prostoru/The Slovene opera within the European framework, ur. Dragotin Cvetko in Danilo Pokorn, 111–131. Ljubljana: SAZU, 1982.

Klemenčič, Ivan. Kompozicijski stavek v klavirskih skladbah Marija Kogoja/The structure of Marij Kogoj’s piano works. Ljubljana: SAZU (Disertationes X/1), 1976.

Klemenčič, Ivan. »Marij Kogoj – ‘Črne maske’.« Diplomska naloga. Ljubljana: Akademija za glasbo, 1962.

Klemenčič, Ivan. »Stilno estetska podoba Kogojeve opere Črne maske.« [Širši povzetek diplomske naloge.] Problemi 7 (1963): 656–663.

Kogoj, Marij. »O umetnosti, posebno glasbeni.« Dom in svet 31, št. 1–2 (1918): 26–28 in 92–95. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-0VA633LE; Dom in svet 32, št. 3–6 (1919): 109–114. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UOIG4HFB.

Kogoj, Marij. »Smer glasbe v zadnjem desetletju.« Ljubljanski zvon 43, št. 6 (1923): 321–325. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QKW2VN6Q.

Kogoj, Marij. Črne maske/Die schwarzen Masken. Redakcija/Redaktion Uroš Lajovic. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, Edicije DSS, št. 1980 [Partitura/Partitur], št. 1980a [Klavirski izvleček/Klavierauszug], 2012.

Kogoj, Marij. Pregled akordov. [Gradivo za študij harmonije.] Ljubljana: NUK, Glasbena zbirka, Kronika I, ovojnica Pregled akordov, MN 106/1992.

Kogoj, Marij. Razprava o harmoniji. Ljubljana: NUK, Glasbena zbirka, Kronika I, rokopis formata A5.

Koporc, Srečko. Kogojeve akordne permutacije. Rokopis – tipkopis. Ljubljana: NUK, Marij Kogoj, Kronika III, ovojnica S. Koporc, zapiski o Kogoju.

K. [neznani avtor]. »Pred vprizoritvijo Kogojeve opere Črne maske: Kaj pravijo o njej avtor, dirigent, nosilec glavne vloge in inscenator.« Slovenski narod. 27. februar 1929, 2. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-US5YUFB2.

Lajovic, Uroš. »Komentar k operi Črne maske Marija Kogoja in njeni reviziji.« V Marij Kogoj: ČRNE MASKE. SNG Opera in balet Ljubljana, Opera in balet SNG Maribor, EPK Maribor 2012.

Loos, Helmut. »Über die Unvereinbarkeit von Kunst- und Kirchenmusik im 20. Jahrhundert.« Kirchenmusikalisches Jahrbuch 75 (1991): 11–17.

Loparnik, Borut. »Črne maske ne morejo biti uspešnica: Intervju z dr. Borutom Loparnikom, muzikologom, pedagogom, raziskovalcem Marija Kogoja.« Intervju Melita Forstnerič Hajnšek, 15. 1. 2012. Maribor: SNG Opera in balet Ljubljana, Opera in balet SNG Maribor, EPK Maribor 2012. Obiskano 12. 2. 2020. http://veza.sigledal.org/prispevki/crne-maske-ne-morejo-biti-uspesnica.

Loparnik, Borut. »Dramaturška in kompozicijska zasnova Kogojeve ­opere ‘Kar hočete’.« Muzikološki zbornik 2 (1966): 77–94. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-7IE2AZX7.

Loparnik, Borut. »Kogoj in vprašanje njegove zgodovinske vloge.« V Marij Kogoj: Zbornik referatov, ur. Ivan Klemenčič, 21–49. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 1993.

Loparnik, Borut. Marij Kogoj: Ob sedemdesetletnici rojstva. Umetnost in kultura 55. Ljubljana: Prosvetni servis, 1965.

Loparnik, Borut, in Zoran Krstulović. »Bibliografija o Mariju Kogoju.« Muzikološki zbornik 29 (1993): 59–105.

Merkù, Pavle. »Identiteta in otroštvo Marija Kogoja.« Muzikološki zbornik 12 (1976): 50–66.

O’Loughlin, Niall. »The European Context of Marij Kogoj’s ‘Črne maske’.« V Opera kot socialni ali politični angažma: Slovenski glasbeni dnevi 1992, ur. Primož Kuret, 26–35. Ljubljana: Festival Ljubljana, 1993.

O’Loughlin, Niall. »Evropski kontekst ‘Črnih mask’ Marija Kogoja.« [Prva objava prevoda.] Naši razgledi 41, št. 10 (1992), 311–312.

Osterc, Slavko. »Marij Kogoj: Črne maske (Opera v dveh dejanjih).« Ljubljanski zvon 49, št. 6 (1929): 380–382. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-W78GT0IH.

Polič, Mirko. »Marij Kogoj: Črne maske.« Tank 1, št. 1 1–2 (1927): 24–26.

Šivic, Pavel. »‘Črne maske’ Marija Kogoja.« Zvuk št. 15–16 (1958): 215–226.

Vurnik, Stanko. »Nova slovenska opera.« Dom in svet 42, št. 7 (1929): 207–210. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-TU1CC6WR.

Vurnik, Stanko. »Slovensko glasbeno življenje v letu 1926.« Dom in svet 40, št. 1 (1927): 47–50, 125–127. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-CHIMLLH5.

Published

30. 06. 2020

Issue

Section

Articles

How to Cite

Florjanc, I. (2020). Kogoj’s Original Invention of ‘Chord Permutation’ in the Opera Black Masks: His Theoretical and Compositional Contribution to Slovenian Opera in the First Half of the 20th Century. Musicological Annual, 56(1), 167-201. https://doi.org/10.4312/mz.56.1.167-201