France Marolt’s Endeavours to Sound Document Folk Music

Authors

  • Drago Kunej Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Ethnomusicology, Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.56.2.107-135

Keywords:

phonograph, gramophone records, Institute of Ethnomusicology, Radio Ljubljana, sound collection

Abstract

The paper presents France Marolt’s endeavours spanning many years to acquire the recording devices that he planned to use for documenting folk music in the field, as well as for his research work and various forms of educational and cultural activities. The main focus is on researching the circumstances in which sound recordings on gramophone records were made in collaboration with Radio Ljubljana, and on the first sound collection of the Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU, which consisted of these records. The records have a special documentary value and, combined with archival documents, convey Marolt’s view of folk music.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sources

NUK. Glasbena zbirka. Glasbena matica Ljubljana. Mapa Glasbena matica/Folklorni inštitut. Zapisnik II. seje odseka instituta za raziskovanje glasbenega folklora, 22. 12. 1934.

NUK. Glasbena zbirka. Glasbena matica Ljubljana. Mapa Glasbena matica/Folklorni inštitut. Glasbena Matica v Ljubljani predlaga Akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani, da prevzame Folklorni institut Glasbene Matice. 22. 5. 1939.

NUK. Glasbena zbirka. Glasbena matica Ljubljana. Mapa Glasbena matica/Folklorni inštitut. Izveštaj o pregledu Folklornog instituta Glazbene Matice u Ljubljani. 25. 2. 1940.

NUK. Glasbena zbirka. Glasbena matica Ljubljana. Zapisniki odborovih sej od 14. 6. 1921 do 24. 1. 1936. Zapisnik 6. odborove seje, 31. 8. 1934.

NUK. Glasbena zbirka. Glasbena matica Ljubljana. Zapisniki odborovih sej od 14. 6. 1921 do 24. 1. 1936. Zapisnik 7. odborove seje, 14. 9. 1934.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 8/7, 1934.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 10/1, 1935.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 12/a, b, 1935.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 13/1, 1935.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 42/4, 1936.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 45/1, 1936.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 55/2, 1937.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 72/4, 1938.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 1/1(1), 1934.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 2/1(1), 1934.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 3/2(1), 1934.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 17/1(2), 1935.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 18/10, 1935.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 20/1, 1936.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 22/1, 1936.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 60/1, 1937.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 66/1, 1937.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 48/1, 1936.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 50/5, 1936.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 55/1, 1937.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 59/1, 1937.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Znanstvena korespondenca, Zn. dps. 104/1, 1940.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 81/2, 1939.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 111/1, 1940.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. dps. 112/1, 1939.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. koresp. 64/2-45-esc.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. koresp. 73/45-esc.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. koresp. 4/46.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. koresp. 64/46-exc.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. koresp. 7/46.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna in uradna korespondenca, Urd. koresp. 46/46.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca, Strok. k. 63/46.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca, Strok. k. 12/48.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca ad2/1-47.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca 16/50.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca 13/52.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca 13/1-52.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca 20/9-52.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca, Strok. k. 31/4-53.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca 30/50.

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. Arhivsko gradivo. Strokovna korespondenca 13/1-50.

*****

Bibliography

“Širola, Božidar.” In Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Accessed 24 June 2020. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59596.

Barbo, Matjaž. Slovenska muzikologija: Kratek prelet po zgodovini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.

Bufon, Zmagoslav. “Škerlj, Božo (1904–1961).” Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Accessed 22 June 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi654107/#slovenski-biografski-leksikon. Originally published in: Slovenski biografski leksikon, 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Cigoj Krstulović, Nataša. “Prizadevanja Glasbene matice za ohranitev in oživitev etničnega repertoarja ter ustanovitev Instituta za raziskovanje slovenske glasbene folklore leta 1934.” Traditiones 43, no. 2 (2014): 213–236. https://doi.org/10.3986/TradITIO

Cvetko, Dragotin. “Šijanec, Drago Mario (1907–1986).” Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Accessed 24 June 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi648279/#slovenski-biografski-leksikon. Originally published in: Slovenski biografski leksikon, 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

IASA Technical Committee. Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects, edited by Kevin Bradley. 2nd edition 2009. (Recommended Practices and Strategies, IASA-TC 04). International Association of Sound and Audiovisual Archives.

IASA Technical Committee. The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy, edited by Will Prentice and Lars Gaustad. Version 4, 2017. (Standards, Recommended Practices and Strategies, IASA-TC 03). International Association of Sound and Audiovisual Archives.

Kumer, Zmaga. “France Marolt (1891–1951): Ob stoletnici rojstva slovenskega etnomuzikologa.” Traditiones 20, (1991): 9–28. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BDE0OZFP.

Kumer, Zmaga. “Ustanovitev in razvoj do jeseni leta 1999.” In 65 let Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU: 1934–1999, edited by Marko Terseglav, 11–26. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000.

Kumer, Zmaga. Ob 50-letnici ustanovitve Folklornega inštituta. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 1984.

Kunej, Drago. “Fonografski posnetki slovenskih ljudskih pesmi iz Bele krajine v SEM: Rezultat lastnih snemanj ali pridobljeno gradivo OSNP?” Etnolog 19 (2009): 225–235. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-4XVJMEM1.

Kunej, Drago. “Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev.” Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54, no. 1–2 (2014): 22–28. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XOJUD3US.

Kunej, Drago. “Pesemsko izročilo Bele krajine na zgodnjih terenskih posnetkih.” Traditiones 46, no. 3 (2017): 125–140. https://doi.org/10.3986/Traditio2017460307.

Kunej, Drago. “Slovenski posnetki na gramofonskih ploščah z 78 o/min.” Traditiones 43, no. 2 (2014): 11–29. https://doi.org/10.3986/Traditio2014430201.

Kunej, Drago. “We have plenty of words written down, we need melodies!: The purchase of the first recording device for ethnomusicological research in Slovenia.” Traditiones 34, no. 1 (2005): 125–140. https://doi.org/10.3986/Traditio2005340110.

Misson, Andrej. “Nekaj misli o slovenskem zborovskem skladanju med obema svetovnima vojnama.” In Studia musicologica Labacensia, Nova glasba v “novi” Evropi med obema svetovnima vojnama, edited by Jernej Weiss, 239–256. Koper: Založba Univerze na Primorskem, Festival Ljubljana, 2018. https://doi.org/10.26493/978-961-7023-72-5.239-256.

Pettan, Svanibor. “Josip Široki – prvi hrvatski doktor muzikologije,” Od-Do 4, no. 35 (1982): 4–6.

Tiefenthaler, Vera. “Josip Široki: singer and transcriber at the same time: An analysis of his aims, methods, and findings.” Traditiones 34, no. 1 (2005): 91–99. https://doi.org/10.3986/Traditio2005340107.

Downloads

Published

30. 12. 2020

How to Cite

Kunej, D. (2020). France Marolt’s Endeavours to Sound Document Folk Music. Musicological Annual, 56(2), 107-135. https://doi.org/10.4312/mz.56.2.107-135