The Dynamics of Research of Instrumental Traditional Music at the Institute of Ethnomusicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in Past and Present

Authors

  • Teja Turk Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Ethnomusicology, Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/mz.56.2.137-152

Keywords:

instrumental traditional music, ZRC SAZU Institute of Ethnomusicology, field recordings, 78 rpm gramophone records, research of instrumental traditional music

Abstract

The article presents the research of instrumental traditional music in the Slovenian space carried out by associates of the ZRC SAZU Institute of Ethnomusicology. It examines the audio resources available for the research of instrumental traditional music practices, as well as the orientations that have had an impact on the interpretation of the collected and analysed material.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antoni, Lorenc.“Mbi disa dukuri dhe mënyra të kënduarit të këngëve popullore të përfshira në blejt I–VI të ‘Folklorit muzikor shqiptar’.” Gjurmime albanolog jike 5 (1975): 119–143. Quoted in Bejtullahu, Alma. “Glasba in ples narodnih manjšin v Sloveniji: nacionalna identiteta, eksotika, past stroke.” Traditiones 45, no. 2 (2016): 159–176. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450210.

Cvetko, Igor. “Otroška glasbila in zvočne igrače kot del glasbene (zvočne) tradicije otrok na Slovenskem.” In Med godci in glasbili: Razgledi, edited by Igor Cvetko. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: ZRC SAZU, ISN, Sekcija za glasbeno narodopisje, 1991.

Cvetko, Igor, ed. Med godci in glasbili: Razgledi. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: ZRC SAZU, ISN, Sekcija za glasbeno narodopisje, 1991.

Cvetko, Igor. “Kako sploh arhivirati instrumentalno glasbo na Slovenskem?” Traditiones 21 (1992): 241–244. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-GDVFHFYW.

Cvetko, Igor. “O lesenih rogovih in rogistih na Slovenskem.” Etnolog 12, no. 1 (2001): 285–300. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8N95Y98W.

Cvetko, Igor. Zvoki Slovenije: Od ljudskih godcev do avsenikov. Exhibition, 22. november 2007–september 2008. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2007.

Komavec, Maša. “‘Ti igraš za lepoto glasbe, ti ne igraš zati, ki igraš, ti moraš nardit lepe zvoke: O harmoniki v severni Istri’.” In Istarski muzikološki susreti/Istrska etnomuzikološka srečanja/Incontri etnomusicologici istriani 2000–2001, edited by Naila Ceribašić and Ines Greblo, 17–20. Roč: KUD “Istarski željezničar”, 2002.

Kovačič, Mojca. “Kako naj zveni mesto: Religijski in ulični zvoki Ljubljane med izkustvom in zakonodajo.” Etnolog 28 (2018): 123–140. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-EMA8SA3N.

Kovačič, Mojca. Pa se sliš … Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Kovačič, Mojca. “’Kje so ljudski godci?’: Refleksija preteklih konceptov in možnosti novih opredelitev ljudskega godčevstva.” Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54, no. 3 (2014): 12–20. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZA6DCC0G.

Kovačič, Mojca. “V deželi harmonike – nacionalizacija harmonike v slovenskem kontekstu.” In Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti, edited by Jernej Mlekuž, 87–116. Ljubljana: ZRC SAZU, 2015.

Kumer, Zmaga. “Paberki o slovenskih ljudskih glasbilih.” Glasnik Slovenskega etnološkega društva 1, no. 4 (1957): 24.

Kumer, Zmaga. “Godčevski in plesni motivi na panjskih končnicah.” Slovenski etnograf 10 (1957): 157–166. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YOBXHMQQ.

Kumer, Zmaga. “Primitivna instrumentalna glasba in ples v slovenski narodni pesmi.” In Rad kongresa folklorista Jugoslavije, edited by Vinko Žganec, Zoran Palčok and Cvjetko Rihtman, 79–90. Zagreb: Savez Udruženja Folklorista Jugoslavije, 1958.

Kumer, Zmaga. Slovenska ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1983.

Kumer, Zmaga. “France Marolt (1891–1951): Ob stoletnici rojstva slovenskega etnomuzikologa.” Traditiones 20 (1991): 9–28. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BDE0OZFP.

Kunej, Drago. “Prva magnetofonska snemanja za zvočni arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta.” Traditiones 28, no. 2 (1999): 217–232. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZMTVIEZV.

Kunej, Drago: “Slovenski posnetki na gramofonskih ploščah z 78 o/min.” Traditiones 43, no. 2 (2014): 11–29. https://doi.org/10.3986/Traditio2014430201.

Kunej, Drago. “Leto 1908 – začetek diskografije slovenske glasbe.” Traditiones 43, no. 2 (2014): 51–73. https://doi.org/10.3986/Traditio2014430203.

Kunej, Drago. “‘Jaz nisem muzikant, jaz sem ljudski godec’: Vloga Franca Laporška pri revitalizaciji trstenk.” Traditiones 45, no. 2 (2016): 83–101. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450206.

Kunej, Drago. Fonograf je dospel. Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.

Kunej, Drago, and Rebeka Kunej. Glasba z obeh strani: Gramofonske plošče Matije Arka in Hoyer tria. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.

Marolt, France. Slovenske narodoslovne študije, 3. zvezek: Gibno-zvočni obraz Slovencev. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut, 1954.

Marolt, France. Slovenske narodoslovne študije, 4. zvezek: Slovenski glasbeni folklor. Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitut, 1954.

Pettan, Svanibor. “K drugi godbi Roberta Leydija.” Foreword to Druga godba: Etnomuzikologija, by Roberto Leydi, 312–320. Ljubljana: ŠKUC in Filozofska fakulteta, 1995.

Strajnar, Julijan. “Nekaj o harmoniki in godcih.” Folklorist 7, no. 2 (1984): 22–23.

Strajnar, Julijan. “Ljudska glasba na slovenskem.” Folklorist 8, nos. 1–2 (1985): 26–38.

Strajnar, Julijan. “Godci in godčevstvo na slovenskem.” Folklorist 9, nos. 1–2 (1986): 4–10.

Strajnar, Julijan. “Godčevske viže.” Folklorist 9, no. 1–2 (1986): 11–13.

Strajnar, Julijan. “Raziskovanje glasbil in instrumentalne glasbe: Principi in metode dela.” In Zbornik radova in čast akademika Cvjetka Rihtmana, edited by Borivoj Čović, 139–142. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1986.

Strajnar, Julijan. Citira: La musica strumentale in Val di Resia/Citira: Inštrumentalna glasba v Reziji. Udine/Videm: Edizioni Pizzicato; Trieste/Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1988.

Tekavec, Marjeta. Vplivi godčevstva na oblikovanje slovenskega plesnega izročila. Ljubljana: University of Ljubljana, 1999.

Turk, Teja. “Odsevi etnomuzikoloških usmeritev v posnetkih inštrumentalne glasbe na magnetofonskih trakovih.” Glasnik Slovenskega etnološkega društva 60, no. 2 (2020): 58–69.

Downloads

Published

30. 12. 2020

How to Cite

Turk, T. (2020). The Dynamics of Research of Instrumental Traditional Music at the Institute of Ethnomusicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in Past and Present. Musicological Annual, 56(2), 137-152. https://doi.org/10.4312/mz.56.2.137-152