O reviji

O reviji

Natura Sloveniae objavlja izvirne prispevke, ki imajo za ozadje terensko delo s področja biologije in/ali prispevajo k poznavanju favne in flore osrednje in jugovzhodne Evrope. Prispevki so objavljeni v obliki znanstvenih člankov, kratkih vesti ali terenskih notic.

Natura Sloveniae je bila ustanovljena leta 1999 na pobudo skupine mentorjev Raziskovalnih taborov študentov biologije, z namenom spodbujanja objavljanja neposrednih rezultatov biološkega terenskega dela. Revija uspešno zapolnjuje vrzel v znanstveni literaturi s področja biodiverzitete v Sloveniji in je v nekaj letih izdajanja postala osrednji slovenski medij za ažurno sporočanje novih odkritij s področja floristike, favnistike in ekologije. Poleg primernega nivoja objavljanih prispevkov, ki ga revija zagotavlja z mednarodnim uredniškim odborom in strokovnostjo recenzentov, pa uredniški odbor Natura Sloveniae vzpodbuja k sodelovanju tudi manj izkušene pisce, zlasti iz študentskih vrst, ki si z objavljanjem rezultatov terenskih bioloških raziskav šele pridobivajo izkušnje s podočja objavljanja znanstvenih prispevkov.

Zgodovina

V letih 1999–2011 je revijo izdajala Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Od leta 2012 revijo skupaj izdajata Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo.

Sofinanciranje revije

od 2013
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

2010–2012
Javna agencija za knjigo RS

1999–2009
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS