Kontakt

Biotechnical Faculty - University of Ljubljana
Department of Biology
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana

Glavni kontakt

Maja Zagmajster
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Telefon +386 1 3203 337

Kontakt za podporo

Jernej Polajnar
Telefon +386 59 23 27 80