Editorial Team

Editor in Chief
Maja Zagmajster

Responsible Editor
Rok Kostanjšek

Technical Editor
Jernej Polajnar

Editorial Board

 • Matjaž Bedjanič (Nacionalni inštitut za biologijo • National Institue of Biology, Slovenia)
 • Nicola Bressi (Prirodoslovni muzej v Trstu • Natural History Musem Trieste, Italy)
 • Maarten de Groot (Gozdarski inštitut Slovenije • Slovenian Forestry Institute, Slovenia)
 • Marijan Govedič (Center za kartografijo favne in flore • Centre for Cartography of Fauna and Flora, Slovenia)
 • Jernej Jogan (Univerza v Ljubljani • University of Ljubljana, Slovenia)
 • Borut Mavrič (Nacionalni inštitut za biologijo • National Institue of Biology, Slovenia)
 • Nataša Mori (Nacionalni inštitut za biologijo • National Institue of Biology, Slovenia)
 • Toni Nikolić (Univerza v Zagrebu • Zagreb University, Croatia)
 • Nina Šajna (Univerza v Mariboru • University of Maribor, Slovenia)
 • Peter Trontelj (Univerza v Ljubljani • University of Ljubljana, Slovenia)
 • Chris Van Swaay (Nizozemsko društvo za varstvo metuljev • Dutch Butterfly Conservation, Netherlands)
 • Rudi Verovnik (Univerza v Ljubljani • University of Ljubljana, Slovenia)
 • Damjan Vinko (Slovensko odonatološko društvo • Slovene Odonatological Society, Slovenia)