Potrditev planinskega močerada Salamandra atra (Laurenti, 1768) na slovenski strani Gorjancev

Avtorji

  • Primož Presetnik Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana Office, Tacenska cesta 20, 1210 Ljubljana-Šentvid
  • Maks Petrič Speleoclub Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica
  • Matjaž Čuk Speleoclub Klub jamarjev Kostanjevica na Krki
  • Milan Vogrin Zg. Hajdina 83c, 2288 Hajdina

Ključne besede:

n/a

Povzetek

n/a

Literatura

IUCN 2023. Salamandra atra. The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN SSC Amphibian Specialist Group. Version 2022: e.T19843A89706038; [accessed 29. 1. 2023]. doi: https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20221.RLTS.T19843A89706038.en

Jeran N, Đurić P, Žganec K. 2011. Finding of the Alpine salamander (Salamandra atra Laurenti, 1768; Salamandridae, Caudata) in the Nature Park Žumberak - Samoborsko gorje (NW Croatia). Hyla. 1: 35-46.

Kletečki E. 1990. New finding of the alpine salamander (Salamandra atra Laurenti, 1768; Salamandridae: Caudata) in Croatia. Arhiv bioloških nauka. 42(1-2): 5.

Vek M, Kirbiš N, Lešnik A, editors. Vek M, Dajčman U, Pekolj A, Zamuda LL, Bolčina A, Osojnik N, Kirbiš N. 2019. Dvoživke in plazilci visokogorja Slovenije (Življenje okoli nas). Ljubljana (SI): Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica.

Vogrin N. 1997. An overview of the herpetofauna of Slovenia. Bulletin - British Herpetological Society (1980). 58: 26-35.

Objavljeno

11.08.2023

Kako citirati

Presetnik, P., Petrič, M., Čuk, M., & Vogrin, M. (2023). Potrditev planinskega močerada Salamandra atra (Laurenti, 1768) na slovenski strani Gorjancev. Natura Sloveniae, 25(1), 49–50. Pridobljeno od https://journals.uni-lj.si/NaturaSloveniae/article/view/15517

Številka

Rubrike

Terenska notica