Unconfirmed presence of the territorial golden jackal Canis aureus and grey wolf Canis lupus groups in the Poljanska Sora river valley and Škofjeloško hribovje hills in July 2020

Authors

  • Rudi Kraševec Društvo Dinaricum, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
  • Aleksander Trajbarič Društvo Dinaricum, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
  • Špela Hočevar Društvo Dinaricum, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
  • Monika Možina Društvo Dinaricum, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
  • Urša Fležar Društvo Dinaricum, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.23.1.37-40

Keywords:

n/a

Abstract

n/a

References

[ARSO] Agencija Republike Slovenije za okolje. 2021. Odsev - evidence odškodninskih zahtevkov. [accessed 2021 Jan 3]. https://sirena.arso.gov.si/odsev/

Bartol M, Boljte B, Černe R, Črtalič J, Hanc Ž, Jelenčič M, Kljun F, Konec M, Kos I, Kuralt Ž, et al. 2020. Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020, končno poročilo. Ljubljana (SI): Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum. [accessed 2021 July 25]. http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/knjiznica/raziskave/Spremljanje_varstvenega_stanja_volkov_v_Sloveniji_v_letih_2017-20_koncno_ver2_LR.pdf

Brainerd SM, Andrén H, Bangs EE, Bradley EH, Fontaine JA, Hall W, Iliopoulos Y, Jimenez MD, Jozwiak EA, Liberg O, et al. 2008. The effects of breeder loss on wolves. Journal of Wildlife Management. 72(1): 89-98. http://doi.org/10.2193/2006-305 DOI: https://doi.org/10.2193/2006-305

Darimont CT, Paquet PC, Treves A, Artelle KA, Chapron G. 2018. Political populations of large carnivores. Conservation Biology. 32(3): 747-749. http://doi.org/10.1111/cobi.13065 DOI: https://doi.org/10.1111/cobi.13065

Giannatos G, Marinos Y, Maragou P, Catsadorakis G. 2005. The status of the Golden Jackal (Canis aureus L.) in Greece. Belgian Journal of Zoology. 135(2): 145-149.

Hartington FH, Mech LD. 1982. An analysis of howling response parameters useful for wolf pack censusing. The Journal of Wildlife Management. 46: 686–693. DOI: https://doi.org/10.2307/3808560

Jonozovič M. 2003. Volk (Canis lupus L.) Strokovno izhodišče za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Ljubljana (SI): Agencija RS za okolje; [accessed 2021 July 25]. http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/Strokovne_podlage/volk.pdf

Kraševec R, Hočevar Š, Trajbarič A, Možina M, Fležar U. 2021. Poročilo skupine za zveri, RTŠB 2020. In: Plut M, Grgurević S. Ljubljana(SI): Zbornik Društva študentov biologije. (in press).

Krofel M. 2008. Survey of golden jackals (Canis aureus L.) in Northern Dalmatia, Croatia: preliminary results. Natura Croatica. 17(4): 259-264.

Krofel M, Giannatos G, Ćirović D, Stoyanov S, Newsome TM. 2017. Golden jackal expansion in Europe: a case of mesopredator release triggered by continent-wide wolf persecution? Hystrix. 28(1): 9-15. https://doi.org/10.4404/hystrix-28.1-11819

Mihelič M, Krofel M. 2012. New records of the golden jackal (Canis aureus L.) in the upper Soča valley, Slovenia. Natura Sloveniae. 14(2): 51-63.

Potočnik H, Krofel M, Skrbinšek T, Ražen N, Jelenčič M, Žagar A, Kos I. 2010. Monitoring volkov z izzivanjem tuljenja 2010: Poročilo projekta SloWolf (LIFE08 NAT/SLO/000244 SloWolf). Ljubljana (SI): Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum. [accessed 2021 July 25]. http://www.volkovi.si/wp-content/uploads/2014/10/2010-potocnik-et-al.-howling-porocilo-slowolf.pdf

Potočnik H, Pokorny B, Flajšman K, Kos I. 2019. Evrazijski šakal. Ljubljana (SI): Lovska Zveza Slovenije.

Ripple WJ, Estes JA, Beschta RL, Wilmers CC, Ritchie EG, Hebblewhite M, Berger J, Elmhagen B, Letnic M, Nelson MP, et al. 2014. Status and ecological effects of the world’s largest carnivores. Science. 343(6167): 1241484. https://doi.org/10.1126/science.1241484 DOI: https://doi.org/10.1126/science.1241484

Spassov N, Acosta-pankov I. 2019. Dispersal history of the golden jackal (Canis aureus moreoticus Geoffroy, 1835) in Europe and possible causes of its recent population explosion. Biodiversity Data Journal. 7(e34825): 22. https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e34825 DOI: https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e34825

Throuwburst A, Krofel M, Linnell JDC. 2015. Legal implications of range expansions in a terrestrial carnivore: the case of the golden jackal (Canis aureus) in Europe. Biodiversity and Conservation. 24: 2593-2610. DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-015-0948-y

Turk N. 2006. Ocena možnosti za širjenja volka v SZ Slovenijo [diplomsko delo]. [Ljubljana (SI)]: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Ur. l. RS. 2019. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS. 62(29): 7579-7580.

Downloads

Published

30.06.2021

Issue

Section

Field Note

How to Cite

Kraševec, R., Trajbarič, A., Hočevar, Špela, Možina, M., & Fležar, U. (2021). Unconfirmed presence of the territorial golden jackal Canis aureus and grey wolf Canis lupus groups in the Poljanska Sora river valley and Škofjeloško hribovje hills in July 2020. Natura Sloveniae, 23(1), 37-40. https://doi.org/10.14720/ns.23.1.37-40