Estimation of the Italian crested/Danube crested newt (Triturus carnifex/dobrogicus) population size in the Zaton oxbow lake (Petanjci) along the Mura River (NE Slovenia)

Authors

  • Špela Gorički Scriptorium biologorum – Biološka pisarna d.o.o., Nikole Tesla 6, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija, Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  • Sara Strah Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška 8, SI-6000 Koper, Slovenija
  • Martina Lužnik Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška 8, SI-6000 Koper, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.22.1.19-27

Keywords:

amphibians, Amphibia, Italian crested newt, Danube crested newt, Triturus carnifex/dobrogicus, population size estimation, wetlands, Zaton oxbow lake, Mura River, Slovenia

Abstract

In 2018 we estimated the population size of the hybrid population of Italian crested/Danube crested newt (Triturus carnifex/dobrogicus) in the Zaton oxbow lake, Petanjci (Natura 2000 »Mura«, SAC SI3000215 & SCI SI5000010). The Ortmann traps were set in the lake for ten consecutive days during the reproductive season. We used the mark-release-recapture method by comparing photographs of individually specific belly patterns of the trapped newts. The estimated Italian crested/Danube crested newt population size in the Zaton oxbow lake was 2,951 individuals (95 % confidence interval: 2,226–3,977 individuals).

References

Arntzen JW, Kuzmin S, Jehle R, Denoël M, Anthony B, Miaud C, Babik W, Vogrin M, Tarkhnishvili D, Ishchenko V, et al. 2009. Triturus dobrogicus. The IUCN Red List of Threatened Species: e.T22216A9366668. [accessed 2020 March 6]. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2009.RLTS.T22216A9366668.en. DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2009.RLTS.T22216A9366668.en

Baumann N. 2001. Kučnica – mejni potok v spremembah časa. In: 10 let Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro. Ljubljana, Wien. [accessed 2020 June 9]. http://www.unteresmurtal.steiermark.at/cms/dokumente/10173564_4669789/714c0c9e/Kutschenitza_slo.pdf

Cipot M, Govedič M, Lešnik A, Poboljšaj K, Skaberne B, Sopotnik M, Stanković D. 2011. Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex). Končno poročilo. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Cipot M, Lešnik A, Govedič M. 2015. Inventarizacija dvoživk (Amphibia) in njihovih habitatov ob reki Muri. Končno poročilo. In: Govedič M, Kotarac M, Lešnik A, editors. Inventarizacija favne območja reke Mure. Končno poročilo. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore. p. 268-355.

Drechsler A, Bock D, Ortmann D, Steinfartz S. 2010. Ortmann's funnel trap – a highly efficient tool for monitoring amphibian species. Herpetology Notes. 3: 13-21.

Heyer WR, Donnely MA, McDiarmid RW, Hayek LAC, Foster MS. 1994. Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians. Biological Diversity Handbook Series. Washington (US): Smithsonian Institution Press.

Rašl D. 2017. Hibridizacija med panonskim (Triturus dobrogicus) in velikim (Triturus carnifex) pupkom v vzhodni Sloveniji [magistrska naloga]. [Koper (SI)]: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Romano A, Arntzen JW, Denoël M, Jehle R, Andreone F, Anthony B, Schmidt B, Babik W, Schabetsberger R, Vogrin M. 2009. Triturus carnifex. The IUCN Red List of Threatened Species: e.T59474A11947714. [accessed 2020 March 6]. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2009.RLTS.T59474A11947714.en DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2009.RLTS.T59474A11947714.en

Stanković D, Delić T. 2012. Morphological evidence for the presence of the Danube Crested Newt, Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903), in Slovenia. Natura Sloveniae. 14: 23-29.

Triglav J. 2012. Vodna infrastruktura in zemljiški kataster. Geodetski vestnik. 56: 674-690. http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.674-690 DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.674-690

White GC, Burnham KP. 1999. Program MARK: Survival estimation from populations of marked animals. Bird Study 46. Supplement. 120-138. DOI: https://doi.org/10.1080/00063659909477239

[ZRSVN] Zavod Republike Sloveniije za varstvo narave. 2019. Naravovarstveni atlas. [accessed 2019 Jan 2] https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=NV@ZRSVNJ

Downloads

Published

30.06.2020

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Gorički, Špela, Strah, S., & Lužnik, M. (2020). Estimation of the Italian crested/Danube crested newt (Triturus carnifex/dobrogicus) population size in the Zaton oxbow lake (Petanjci) along the Mura River (NE Slovenia). Natura Sloveniae, 22(1), 19-27. https://doi.org/10.14720/ns.22.1.19-27

Similar Articles

1-10 of 163

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)