When did Buddleja davidii become invasive in Slovenia?

Authors

  • Nejc Jogan University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.20.1.5-17

Keywords:

Buddleja davidii, alien plant invasion, Slovenia

Abstract

Butterfly-bush (Buddleja davidii) is globally widespread invasive alien plant that originates in China. In Slovenia, a switch from benign naturalized plant to invasiveness occurred just recently, so in the last decade it has been spreading rapidly in the sense of geography and also forming viable competitively strong populations in (semi-)natural habitat types such as abandoned quarries, rocky slopes and river banks. In the article its spreading is presented with some older overlooked records and several new records that more than double our knowledge of the species’ distribution in Slovenia. These data strongly confirm that it can be recognized as invasive alien species also in Slovenia, owing to its successful spread to natural habitat types in several parts of the country in the last decade.

References

Bačič M, Jogan N, Strgulc-Krajšek S. 2015. Sivi dren (Cornus sericea L.) - nova invazivna vrsta v flori Slovenije. Acta biologica slovenica. 58(2): 13-21. DOI: https://doi.org/10.14720/abs.58.2.15608

Bakan B. 2011. Pregled flore zahodnega Dolinskega (Prekmurje, Slovenija) (kvadranti 9363/3, 9363/4, 9463/1 in 9463/2). Scopolia. 71: 1-141.

Bartha D, Király G, Schmidt D, Tiborcz V. 2015. Atlas florae Hungariae. Sopron: University of West Hungary Press.

Boršić I. 2018. Quarries in Smerovišće (Zagreb County, Croatia) - where Buddleja davidii Franch. went wild. Glasnik Hrvatskog botaničkog društva. 6(1): 12-17.

Celesti-Grapow L, Pretto F, Carli E, Blasi C. 2010. Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni d'Italia. Roma: Ministerio dell’Ambiente.

Dakskobler I, Martinčič A, Rojšek D. 2014. Phytosociological analysis of communities with Adiantum capillus veneris in the foothills of the Julian Alps (Western Slovenia). Hacquetia. 13(2): 235-258. https://doi.org/10.2478/hacq-2014-0016 DOI: https://doi.org/10.2478/hacq-2014-0016

Dakskobler I, Seliškar A, Vreš B. 2011. Rastlinstvo ob reki Idrijci – floristično-fitogeografska analiza obrečnega prostora v sredogorju zahodne Slovenije. Folia biologica et geologica. 52(1-2): 27-82.

Fritsch K. 1933. Elfter Beitrag zur Flora von Steiermark. Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. 70: 61-75.

Hay R, Synge PM. 1974. Enciklopedija okrasnih rastlin: 2048 barvnih slik rastlin za vrt in dom. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Hegi G. 1966. Illustrierte Flora von Mitteleuropa V/3. München: Carl Hanser Verlag.

Janchen E. 1956. Catalogus Florae Austriae. Wien: Springer Verlag.

Janchen E. 1966. Catalogus Florae Austriae. Drittes Ergaenzungsheft. Wien: Springer Verlag.

Jogan N, Vreš B. 1998. Ambrosia artemisiifolia. Hladnikia. 10: 45-47.

Jogan N, Bačič T, Frajman B, Leskovar I, Naglič D, Podobnik A, Rozman B, Strgulc Krajšek S, Trčak B. 2001. Gradivo za Atlas flore Slovenije. Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore.

Jogan N, Podobnik A. 1995. Delo floristične skupine. In: Bedjanič M. editor. Tabor študentov biologije Raka 92 Smast 93 Črneče 94, Ljubljana: ZOTKS GZM.

Jogan N, Eler K, Novak Š. 2013. Vzpostavitev monitoringa tujerodnih višjih rastlin v Sloveniji. In: Kus Veenvliet J, editor. Tujerodne vrste - stanje, vplivi, odzivi. Zbornik razširjenih povzetkov simpozija. [place unknown]: Zavod Symbiosis and BDS.

Jogan N, Eler K, Novak Š. 2012. Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Ljubljana: Zavod Symbiosis.

Jogan N, Bačič M, Strgulc Krajšek S. 2012. Neobiota Slovenije, končno poročilo projekta. Ljubljana: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Jogan N, Strgulc Krajšek S, Bačič M. 2015. Popis flore znotraj obvoznice mesta Ljubljana s poudarkom na tujerodnih invazivnih rastlinskih vrstah: končno poročilo o izvedbi projektne naloge. Ljubljana: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Kowarik I. 1995. Time lags in biological invasions with regard to the success and failure of alien species. In: Pyšek P, edotor. Plant invasions: general aspects and special problems. Amsterdam: SPB Academic publishing.

Kus Veenvliet J, Veenvliet P, Bačič T, Frajman B, Jogan N, Strgulc Krajšek S. 2009. Tujerodne vrste: ubežnice z vrtov. Ljubljana: Zavod Symbiosis.

Martinčič A, Wraber T, Jogan N, Podobnik A, Ravnik V, Turk B, Vreš B. 1999. Mala flora Slovenije: ključ za določenaje praprotnic in semenk. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Mavrič A, Strgulc Krajšek S. 2017. Razširjenost in razmnoževanje Davidove budleje (Buddleja davidii ) v Sloveniji. Hladnikia. 40: 3-17.

Mezzena R. 1986. L'erbario di Carlo Zirnich (Ziri). Atti del museo civico di storia naturale di Trieste. 38(1): 1-519.

Niklfeld H. 1971. Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Taxon. 20: 545-571. https://doi.org/10.2307/1218258 DOI: https://doi.org/10.2307/1218258

Petkovšek V. 1952. Nekatere nove ali redke vrste rastlin na Slovenskem. Biološki vestnik. 1: 18-37.

Poldini L. 1991. Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Udine: Direzione regionale delle foreste e dei parchi & Universita degli studi di Trieste, Dipartimento di biologia.

Poldini L. 2002. Nuovo Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Udine: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Azienda parchi e foreste regionali & Universita degli studi di Trieste, Dipartimento di biologia.

Poldini L. 2009. La diversità vegetale del Carso fra Trieste e Gorizia. Lo stato dell'ambiente. Trieste: Edizione Goliardiche.

Simončič A. 2011. Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb. Končno poročilo projekta. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, Univerza v Ljubljani in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Biotehniška fakulteta in Univerza v Mariboru.

Skalicka A. 2000. Buddlejaceae Wilhelm - budlejovite. In: Slavik B, editor. Kvetena Česke republiky 6. Praha: Academia.

Tallent-Halsell NG, Watt MS. 2009. The Invasive Buddleja davidii (Butterfly Bush). The Botanical Review. 75: 292-325. https://doi.org/10.1007/s12229-009-9033-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s12229-009-9033-0

Turk B. 1988. Ruderalna in adventivna flora Ljubljane [diplomska naloga]. [Ljubljana]: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani.

Walter J, Essl F, Niklfeld H, Fischer MA. 2002. Pflanzen und Pilze. In: Essl F, Rabitsch W, editors. Wien: Neobiota in Oesterreich, Umveltbundesamt.

Downloads

Published

30.06.2018

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Jogan, N. (2018). When did Buddleja davidii become invasive in Slovenia?. Natura Sloveniae, 20(1), 5-17. https://doi.org/10.14720/ns.20.1.5-17

Similar Articles

1-10 of 239

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)