Identification of cave pollution in the Kras Plateau, Slovenia

Authors

  • Jure Tičar Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, SI-1000 Ljubljana
  • Daniela Ribeiro Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.20.2.61-64

Keywords:

n/a

Abstract

n/a

References

Cave Registry. 2018. Registry of Slovenian Caves. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU.

Chen Z, Auler A-S, Bakalowicz M, Drew D, Griger F, Hartmann J, Jiang G, Moosdorf N, Richts A, Stevanović Z et al. 2017. The World karst aquifer mapping project: concept, mapping procedure and map of Europe. Hydrogeology Journal. 25: 771-785. https://doi.org/10.1007/s10040-020-02139-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s10040-016-1519-3

[COST] European Cooperation in Science and Technology. 1995. Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas: Final report. Brussels: European Commission. https://cordis.europa.eu/publication/rcn/199511660_es.html

Doctor D-H. 2008. Hydrologic connections and dynamics of water movement in the Classical Karst (Kras) aquifer: evidence from frequent chemical and stable isotope sampling. Acta Carsologica. 37(1): 101-123. https://doi.org/10.3986/ac.v37i1.163 DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v37i1.163

Čekada M. 2011. Terenski pregled jam v hidrogeološkem zaledju izvira Krke. Jamar. 4(2): 32-34.

Čekada M. 2015. Kraljestvo smeti – več kot 2000 onesnaženih jam v Sloveniji. Jamar. 7: 53.

Didonna F, Maurano F, Pani D. 2018. Cleaning up the darkness – »Puliamo il buio (PiB)«, over a decade of cave depollution activities in Italy 2005-2017. In: Mattes J, Plan L, Christian E, editors. Proceedings of the 12th EuroSpeleo Forum. Ebensee: Verein für Höhlenkunde Ebensee.

Gams I. 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času, 2. edition. Ljubljana: Založba ZRC.

Habič P. 1992. Kras and karst in Slovenia. In: Černe A, editor. Slovenia, geographic aspects of a new independent European nation. Ljubljana: The Association of the Geographical Societies of Slovenia.

Hribernik M, Bračič R, Čekada M, Novak T, Ravljen J. 2010. Varstvo kraških jam in virov pitne vode: Velenjsko in Konjiško hribovje, Dobroveljska planota, Ložniško in Hudinjsko gričevje ter Savinjska ravan. Velenje: Koroško-šaleški jamarski klub Speleos – Siga.

Hudoklin A. 2002. Onesnaženost jam v Mestni občini Novo mesto. In: Hudoklin A, editor. Dolenjski kras 4. Novo mesto: Jamarski klub Novo mesto.

Lah A. 1998. Voda – vodovje: poglavitni življenjski vir narave in gospodarstva. Ljubljana: Svet za varstvo okolja Republike Slovenije.

Mihevc A. 1999. Morfologija krasa. In: Čuliberg M, Kranjc A, editors. Kras: pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC.

Mihevc A, Gabrovšek F, Knez M, Kozel P, Mulec J, Otoničar B, Petrič M, Pipan T, Prelovšek M, Slabe T, Šebela S, Zupan Hajna N. 2016. Karst in Slovenia. Boletín Geológico y Minero. 127(1): 79-97.

Novak R, Tutiš S. 2017. »Čisto podzemlje«. In: Lučić N, Janjanin Ž, Paar D, Gregov A, editors. Zbornik sažetaka – Skup speleologa Hrvatske, Čilipi 2017. Dubrovnik: Hrvatsko planinarsko društvo Sniježnica.

Perko D. 1998. The regionalization of Slovenia. Acta geographica Slovenica38: 11-57.

Prelovšek M. 2011a. Vulnerability, pressures and protection of karst caves. In: Prelovšek M, Zupan Hajna N, editors. Pressures and protection of the underground karst – cases from Slovenia and Croatia. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU.

Prelovšek M. 2011b. Pollution and cleanup of karst caves in Slovenia. In: Prelovšek M, Zupan Hajna N, editors. Pressures and protection of the underground karst – cases from Slovenia and Croatia. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU.

Prelovšek M. 2013. Projekt 99, popis onesnaženosti jam na Krasu (poročilo). Ljubljana: ZRC SAZU in Jamarska zveza Slovenije.

Prelovšek M. 2015. Zaključno poročilo o popisu onesnaženosti 90 jam na Kočevskem (poročilo). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Jamarski klub Novo mesto.

Ribeiro D. 2017. Impact of landscape features on land use and regional development in karst areas: a case study of Bela krajina [doctoral thesis]. [Ljubljana]: University of Ljubljana.

Ribeiro D, Tičar J. 2017. The problematics of cave pollution in Bela krajina. Natura Sloveniae. 19(1): 43-45.

Sket B, Gogala M, Kuštor V. 2003. Živalstvo Slovenije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Tičar J, Perko D, Volk Bahun M. 2018. Geodediščina in pokrajinska raznolikost Slovenije. In: Ciglič R, Geršič M, Perko D, Zorn M, editors. Pokrajina v visoki ločljivosti. Ljubljana: Založba ZRC.

Zupan Hajna N. 2004. Karst in Slovenia. In: Orožen Adamič M, editor. Slovenia: a geographical overview. Ljubljana: Založba ZRC.

Zwahlen F. 2003. Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate (karst) aquifers, scope – goals – results. Luxembourg: European Commission, COST action 620, Directorate-General Science, Research and Development. http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Wasser/Projekte/abgeschlossen/F+E/Cost620/cost620_fb_02_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Downloads

Published

30.12.2018

Issue

Section

Other

How to Cite

Tičar, J., & Ribeiro, D. (2018). Identification of cave pollution in the Kras Plateau, Slovenia. Natura Sloveniae, 20(2), 61-64. https://doi.org/10.14720/ns.20.2.61-64

Most read articles by the same author(s)