Contribution to the knowledge of ichthyofauna of the Ljubljanica river tributaries: the Podlipščica, the Gradaščica and the Horjulščica

Authors

  • Metka Povž Zavod Umbra, Ulica bratov Učakar 108, SI-1000 Ljubljana
  • Tomi Leon Bilje 121, Si-5292 Renče
  • Mitja Brilly Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.18.1.17-22

Keywords:

freshwater fishes, lampreys, species composition, the Ljubljanica river Basin, Slovenia

Abstract

In 2013, fish and lamprey species were sampled in the tributaries of the Ljubljanica river, i.e. the Podlipščica, the Gradaščica and the Horjulščica, to determine the species composition and weight of fish. In the Podlipščica we recorded 13 species, the weight of fish was 329.14 kg/ha and 10,450 N/ha. In the Gradaščica we recorded 16 species, the weight of fish was 180.82 kg/ha and 2,840 N/ha, while in the Horjulščica we recorded 18 species, the weight of fish was 756.94 kg/ha and 9,238 N/ha.

References

Anonymus (2009): Metodologija vzorčenja in laboratorijske obdelave vzorcev za vrednotenje ekološkega stanja rek z ribami. Ministrstvo za okolje in prostor RS, 24 str.

ARSO 2007. Vodna telesa površinskih voda (linija). Geoportal ARSO. http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BDBC58E64-8EC9-4A05-A5E4-579C3501E2B2%7D [dostopan junij 2015]

Bravničar J. (2012): Taksonomska analiza kaplja (Cottus sp.) v Sloveniji z uporabo molekularnih metod. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 51 str.

EN14011 (2003): Water quality–Sampling of fish with electricity. European Standard EN 14011.

Povž M. (2008): Ribe. In: Pavšič J. (Ed.), Ljubljansko barje, Društvo Slovenska matica, Ljubljana, pp. 104-110.

Povž M., Gregori A., Gregori M. (2015): Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji. Zavod Umbra, Ljubljana, 293 pp.

RGN (1986-2006): Ribiško gojitveni načrti ribiških družin Barje, Dolomiti, Vrhnika (1986-2006).

Urbanc-Berčič O., Germ M., Povž M., Šumer S. (2008): Ocena ekološkega stanja reke Ljubljanice: makrofiti, ribe. Slovenski vodar 19/20: 35-46.

Downloads

Published

30.06.2016

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Povž, M., Leon, T., & Brilly, M. (2016). Contribution to the knowledge of ichthyofauna of the Ljubljanica river tributaries: the Podlipščica, the Gradaščica and the Horjulščica . Natura Sloveniae, 18(1), 17-22. https://doi.org/10.14720/ns.18.1.17-22

Similar Articles

11-20 of 156

You may also start an advanced similarity search for this article.