Functional morphology and environmental studies on Proteus

Authors

  • Lilijana Bizjak Mali University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
  • Boris Bulog University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.18.1.45-46

Keywords:

n/a

Abstract

n/a

References

Bizjak Mali L., Bulog B. (2010): Ultrastructure of previtellogene oocytes in the neotenic cave salamander Proteus anguinus anguinus (Amphibia, Urodela, Proteidae). Protoplasma 246: 33-39. DOI: https://doi.org/10.1007/s00709-010-0117-9

Bizjak Mali L., Bulog B. (2011): Follicular ovarian atresia in the olm (Proteus anguinus anguinus). In: Proceedings of 10th Multinational Congress on Microscopy, 4–9. 9. 2011, Urbino, Italy, Società Italiana Scienze Micriscopiche, pp. 295-296.

Bizjak Mali L., Talaber I., Žibert U., Ceket D., Habič L., Bulog B. (2013): Oogenesis of the olm. Anat. Record 296(1): 230.

Bizjak Mali L., Kovačič M., Bulog B. (2015): The variability of testes morphology in the blind cave salamander including the presence of testis-ova. In: Šestan A., Šturm S., Zavašnik J., Žagar K. (Eds.), Book of abstracts of the 1st Slovene Microscopy Symposium, 18.-19. May 2015, Piran, Slovenia, p. 45.

Bizjak Mali L., Bulog B. (2015): The morphology of male gonads of the neotenic salamander (Proteus anguinus) FASEB J 29(1): 10. DOI: https://doi.org/10.1096/fasebj.29.1_supplement.lb5

Bulog B., Mihalj K., Jeran Z., Toman M. (2002): Trace element concentrations in the tissues of Proteus anguinus (Amphibia, Caudata) and the surrounding environment. Water Air Soil Poll. 136: 147-163. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1015248110142

Bulog B. (2012): Ocena okoljskega onesnaženja kraškega podzemlja v Jelševniku pri Črnomlju in vplivi na črno podvrsto močerila (Proteus anguinus parkelj, Amphibia, Proteidae). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. Elaborat za Zavod za varstvo narave, Novo mesto (1.5.2012), 17 pp.

Kovačič M. (2013): Morfologija močerilovih testisov. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 75 pp.

Pezdirc M., Heath E., Bizjak Mali L., Bulog B. (2011): PCB accumulation and tissue distribution in cave salamander (Proteus anguinus anguinus, Amphibia, Urodela) in the polluted karstic hinterland of the Krupa River, Slovenia. Chemosphere 84(7): 987-993. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.05.026

Sessions S.K., Bizjak Mali L., Green D.M., Trifonov V., Ferguson-Smith M. (2016): Evidence for sex chromosome turnover in proteid salamanders. Cytogenet. Genome Res. 148(4): 305-313. DOI: https://doi.org/10.1159/000446882

Downloads

Published

30.06.2016

Issue

Section

Other

How to Cite

Bizjak Mali, L., & Bulog, B. (2016). Functional morphology and environmental studies on Proteus. Natura Sloveniae, 18(1), 45-46. https://doi.org/10.14720/ns.18.1.45-46