Proteus survival close to an industrial, agricultural and urbanized basin – the case of Kočevsko polje

Authors

  • Mitja Prelovšek Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.18.1.47-49

Keywords:

n/a

Abstract

n/a

References

Belšak V. (1973): Jama v Šahnu - Dopolnilni zapisnik. Slovenian Cave Cadastre, Karst Research Institute ZRC SAZU, 1 p.

Kogovšek J., Petrič M. (2010): Tracer tests as a tool for planning the monitoring of negative impacts of the Mozelj landfill (SE Slovenia) on karst waters. Acta Carsol. 39(2): 301-311. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v39i2.101

Kranjc A. (1972): Kraški svet Kočevskega polja in izraba njegovih tal. Geografski zbornik 13: 129-195.

Kranjc A. (1981): Vodna jama 1 pri Klinji vasi - Dopolnilni zapisnik. Slovenian Cave Cadastre, Karst Research Institute ZRC SAZU, 1 p.

Kranjc A., Lovrenčak F. (1981): Poplavni svet na Kočevskem polju. Geografski zbornik 21: 117-155.

Mramor I. (1968): Jama v Šahnu - Načrt in zapisnik ogleda jame 6. julija 1968. Slovenian Cave Cadastre, Karst Research Institute ZRC SAZU, 2 pp.

Novak D. (1974): Nekaj o vodnih razmerah na Kočevskem polju. Acta Carsol. 6: 367-394.

Novak D. (1987): Podzemeljski vodni tokovi na Dolenjskem. Dolenjski kras 2: 23-27.

Prelovšek M. (2016): Prvo končno poročilo o kvaliteti podzemnih voda v izbranih vodnih jamah Kočevskega polja in izviru Bilpe in Radeščice/Obrha. Naročnik: Občina Kočevje, Kočevje. Izdelovalec: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna, 68 pp. http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2016/04/2016_02_28_Prvo-koncno-porocilo_podzemne-vode-v-jamah-A2.pdf [accessed on 6. 6. 2016]

Ur. l. RS (2009): Uredba o stanju podzemnih vod. Uradni list RS 25: 3332-3336.

Downloads

Published

30.06.2016

Issue

Section

Other

How to Cite

Prelovšek, M. (2016). Proteus survival close to an industrial, agricultural and urbanized basin – the case of Kočevsko polje. Natura Sloveniae, 18(1), 47-49. https://doi.org/10.14720/ns.18.1.47-49