A contribution to the Slovenian spider fauna – III

Authors

  • Žan Kuralt University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
  • Rok Kostanjšek University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.18.2.69-75

Keywords:

Araneae, first records, Bela krajina, Zodarion rubidum, Prinerigone vagans, spiders, Slovenia

Abstract

The study reports on first records of two spider species for Slovenian fauna, Zodarion rubidum and Prinerigone vagans from the Bela krajina region in southeastern Slovenia. Regarding their presence in the neighbouring countries and distribution in Europe, both species could be considered as expected. The finding of Z. rubidum during night time in the urban area demonstrates negligence of sampling at unconventional time and in anthropogenic habitats. Finding two new records during short term field survey also indicates undersampling of the spider fauna and supports the need for further faunistic work in the field of arachnology.

References

Bole J., Drovenik B., Brelih S., Kryštufek B., Polenec A. (1980): Naravna in kulturna dediščina Slovenskega naroda: Floristične, vegetacijske in zoološke raziskave (Poročilo M-618/3469/80). Naravna in kulturna dediščina Slovenskega naroda, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU Ljubljana, 209 pp.

British Arachnological Society (2016): Spider and harvestman recording scheme website. http://srs.britishspiders.org.uk [accessed on 23.7.2016].

Budja U. (2008): Comparison of species richness estimation of spiders (Arachnida: Araneae) in three forests in Slovenia. Graduation thesis. University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, 44 pp.

CKFF (2016). The database of Centre for Cartography of Fauna and Flora. Bioportal. http://www.bioportal.si/katalog/araneae.php [accessed on 23.7.2016]

Ciglič R., Perko D. (2012): Slovenia in geographical typifications and regionalizations of Europe. Geografski vestnik 84(1): 23–37.

Deeleman-Reinhold C.L. (1978): Revision of the cave-dwelling and related spiders of the genus Troglohyphantes Joseph (Linyphiidae), with special reference to the Yugoslav species. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 218 pp.

Foelix R. F. (2011): Biology of Spiders. Oxford University Press, New York, 432 pp.

Harvey P.R., Nellist D., Telfer M. (2002): Provisional atlas of British spiders (Arachnida, Araneae), Volumes 1 & 2. Huntingdon, Biological Records Centre, 406 pp.

Kos I., Praprotnik L. (2000): Talna gozdna favna na različni geološki podlagi v okolici Kočevske. In: Kraigher H., Smolej I. (Eds.), Rizosfera: raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih fazah gozda, Strokovna in znanstvena dela, 118, Gozdarski inštitut Slovenije, pp. 206-220.

Kostanjšek R. (2002): Poročilo o delu araneološke skupine. In: Gergeli A. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije, Semič 2001, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 23-26.

Kostanjšek R. (2010): A contribution to the Slovenian spider fauna I. Nat. Slov. 12(2): 23-33.

Kostanjšek R., Celestina A. (2008): New records on synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Slovenia. Nat. Slov. 10(1): 51-55.

Kostanjšek R., Kuntner M. (2015): Araneae Sloveniae: a national spider species checklist. Zookeys 474: 1-91. DOI: https://doi.org/10.3897/zookeys.474.8474

Kostanjšek R., Miller J. (2004): New records of sheet web spiders from Slovenia (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Nat. Slov. 6(1): 19-24.

Kratochvil J. (1934): Liste générale des Araignées en Yugoslavie (Pregled pećinskih paukova u Jugoslaviji). Prirodoslovne razprave, Ljubljana, 2: 165-226.

Mršić N. (1997): Phytogeographical and zoogeographical division of Slovenia. In: Biotic diversity in Slovenia: Slovenia - the »hot spot« of Europe. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, pp. 55-61.

Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. (2016): Spiders of Europe. http://www.araneae.unibe.ch [accessed on 23. 7. 2016]

Nikolić F. (1963): Pauci iz nekih pećina Slovenije. In: Kanaet T. (Ed.), Treči Jugoslavenski speleološki kongres, Sarajevo, pp. 157-167.

Nikolić F., Polenec A. (1981): Catalogus faunae Jugoslaviae III/4 Aranea. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 131 pp.

Oger P. (2016): Les araignées de Belgique et de France. http://arachno.piwigo.com [accessed on 17. 10. 2016]

Paquin P., Dupérré N. (2006): The spiders of Quebec: update, additions and corrections. Zootaxa 37: 1-37. DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.1133.1.1

Pekár S. (2004): Predatory behavior of two European ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 32: 31-41. DOI: https://doi.org/10.1636/S02-15

Pekár S., Křál J. (2002): Mimicry complex in two central European zodariid spiders (Araneae: Zodariidae): How Zodarion deceives ants. Biol. J. Linn. Soc. 75: 517-532. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1095-8312.2002.00043.x

Polenec A. (1992): Rdeči seznam ogroženih pajkov (Aranea) Slovenije. Varstvo narave 17: 173-176.

Roberts M. J. (1995): Spiders of Britain and Northern Europe. Harper Collins Publishers, London, 384 pp.

Van Helsdingen P.J. (2013): Fauna Europaea: Araneae. Fauna Europaea version 2.6. http://www.fauna-eu.org [accessed on 23. 7. 2016]

Downloads

Published

30.12.2016

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Kuralt , Žan, & Kostanjšek, R. (2016). A contribution to the Slovenian spider fauna – III. Natura Sloveniae, 18(2), 69-75. https://doi.org/10.14720/ns.18.2.69-75

Similar Articles

11-20 of 248

You may also start an advanced similarity search for this article.