Faunistic survey of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in the Boč Massif area

Authors

  • Blanka Ravnjak University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
  • Ivan Kos University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.16.1.5-14

Keywords:

species structure, terrestrial isopods, Boč Massif, Slovenia

Abstract

In 2005, terrestrial isopods were sampled in the Boč Massif area, eastern Slovenia, and their fauna compared at five different sampling sites: forest on dolomite, forest on limestone, thermophilous forest, young stage forest and extensive meadow. Two sampling methods were used: hand collecting and quadrate soil sampling with a subsequent heat extraction of animals. The highest species diversity (8 species) was recorded in the forest on dolomite and in young stage forest. No isopod species were found in samples from the extensive meadow. In the entire study area we recorded 12 different terrestrial isopod species and caught 109 specimens in total. The research brought new data on the distribution of two quite poorly known species in Slovenia: the Trachelipus razzauti and Haplophthalmus abbreviatus.

References

Cimperšek M. (2005): Varovalni gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-Pinetum sylvestris) in puhastega hrasta ter črnega gabra (Querco-Ostryetum carpinifoliae) na Boču. Gozdarski vestnik 63(5-6): 235-251.

Farkas S., Hornung E., Morschauser T. (1999): Composistion of isopod assemblages in different habitat types. In: Tajovsky K., Pižl T. (Ed.), Proceedings of the 5th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, pp. 37-44.

Gams I. (1984): Nekaj naravnih značilnosti. In: Liška J. (Ed.), Med Bočem in Bohorjem, Delavska univerza, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, pp. 25-34.

Giurginca A., Ilie V. (2003): Preliminary dataregarding the Oniscidea (Isopoda, Crustacea) from the north-western part of the Caras-Severin county (Banat, Romania). Arch. Biol. Sci. 55 (3-4): 81-86. DOI: https://doi.org/10.2298/ABS0304081G

Hopkin, S.P. (1991): A key to the woodlice of Britain and Ireland. Field Studies 7: 599-650.

Kos I. (1988): Problemi kvalitativnega in kvantitativnega vzorčenja skupine strig (Chilopoda). Magistrsko delo, Biotehniška fakulteta, VTOZD za biologijo, Ljubljana, 85 pp.

Mršić N. (1997): Biotska raznovrstnost v Sloveniji, Slovenija »vroča točka« Evrope. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, 129 pp.

Paoletti M.G., Hassall M. (1999): Woodlice (Isopoda: Oniscidea): their potential for assesing sustainability and use as bioindicators. Agiculture, Ecosystems and Environment 74: 157-165. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-50019-9.50012-1

Potočnik F. (1978): Prispevek k poznavanju favne mokric (Oniscoidea = Isopoda terrestria) Slovenije. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 28 pp.

Potočnik F. (1980): Prispevek k poznavanju favne mokric (Isopoda terrestria) Slovenije II – nove vrste za favno Slovenije. Biološki vestnik 28(2): 21-26.

Potočnik F. (1989): Pregled favne mokric (Isopoda terrestria) Jugoslavije. Biološki vestnik 37(2): 61-82.

Potočnik F. (1993): Favnistično ekološke raziskave mokric (Isopoda terrestria) dela Jugovzhodne Evrope. Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 241 pp.

Schmalfuss H. (2003): World catalog of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A, Nr. 654: 341 pp.

Spungis V. (2008): Fauna, distribution, habitat preference and abundance of woodlice (Oniscidea) in Latvia. Latvijas Entomologs 45: 25-37.

Ur. l. RS (2013): Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uradni list RS 23(33): 4033-4144.

Vilisics F., Lapanje A. (2005): Terestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) from the Slovenian Karst. Nat. Slo. 7(1): 13-21.

Vilisics F., Bogyo D., Sattler T., Moretti M. (2012): Occurence and assemblage composition of millipedes (Myriapoda, Diplopoda) and terrestrial isopods (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) in urban areas of Switzerland. ZooKeys 176: 199-214. DOI: https://doi.org/10.3897/zookeys.176.2153

Wraber M. (1969): Pflanzengeographische Stellung und Gliederung Sloweniens. Vegetatio Acta Geobotanica, pp. 176-199. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01965908

Downloads

Published

30.06.2014

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Ravnjak, B., & Kos, I. (2014). Faunistic survey of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in the Boč Massif area. Natura Sloveniae, 16(1), 5-14. https://doi.org/10.14720/ns.16.1.5-14

Similar Articles

1-10 of 263

You may also start an advanced similarity search for this article.