New data on the distribution of the Italian agile frog Rana latastei Boulenger, 1879 in Slovenian Istra

Authors

  • David Stanković Department of Animal Science, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Groblje 3, SI-1230 Domžale
  • Katja Poboljšaj Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva ulica 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.15.2.51-55

Keywords:

Rana latastei, Slovenia, Istra, breeding sites, distribution, Natura 2000, SCI SI3000212 Slovenska Istra

Abstract

After the first confirmed record of the Italian agile frog in the Dragonja River Valley, a herpetological field survey was organized in 2012 to estimate the species range in this area. We confirmed its reproduction in the Slovenian part of the watersheds of the rivers Dragonja, Mirna and upper part of Rižana. Here we present a preliminary report on the presence of this amphibian in the Slovenian part of Istra.

References

Barbieri F., Mazotti S. (2006): Rana di Lataste (Italian Agile frog). In: Sindaco R., Doria G., Razzetti E., Bernini F. (Eds.), Atlante degli anfibi e dei rettili d’Italia/Atlas of Italian amphibians and reptiles. Societas Herpetologica Italica, Edizioni Polistampa, Firenze, pp. 362–367.

Baumgartner C., Bitschi N., Ellinger N., Gollmann B., Gollmann G., Köck M., Lebeth E., Waringer-Löschenkohl A. (1996): Laichablage und Embryonalentwicklung von Springfrosch (Rana dalmatina Bonaparte, 1840) und Grasfrosch (Rana temporaria Linnaeus, 1758) in einem syntopen Vorkommen. Herpetozoa 9: 133-150.

Brstilo T., Skaberne B. (2005): Predstavitev živali iz naslovnice. Laška žaba Rana latastei Boulenger, 1879. Temporaria 11: 3-8.

Cipot M. (2005a): Poročilo o delu skupine za dvoživke. In: Kodele Krašna I. (Ed.), Biološki raziskovalni tabor »Lig 2004«. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, pp. 9-16.

Cipot M. (2005b): Poročilo o delu skupine za dvoživke. In: Planinc G. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004. Društvo študentov biologije, Ljubljana, pp. 59-64.

Ficetola G. F. (2005): Distribution and diversity of the semi-aquatic herpetofauna in the River Po basin: From the microhabitat analysis to the regional perspective. Tesi di Dotorato. Università degli studi di Milano, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Biologia, Milano, pp. 51-57.

Grossenbacher K. (1997): Rana latastei. In: Gasc J.P., Cabela A., Crnobrnja-Isailovic J., Dolmen D., Grossenbacher K., Haffner P., Lescure J., Martens H., Martínez Rica J.P., Maurin H., Oliveira M.E., Sofianidou T.S., Veith M., Zuiderwijk A. (Eds.), Atlas of amphibians and reptiles in Europe. Collection Patrimoines Naturels 29, Societas Europaea Herpetologica, Muséum National d'Histoire Naturelle & Service du Patrimoine Naturel, Paris, pp. 146-147.

Glasnović P. (2012): On the occurrence of the Italian agile frog (Rana latastei Boulenger, 1879) in the Slovenian part of Istria. Nat. Slo. 14(1): 39-42. DOI: https://doi.org/10.14720/ns.14.1.39-42

Kuljerić M. (2009): Rana latastei, lombardijska žaba. Izvještaj 2009, Nacionalni program monitoringa biološke raznolikosti. Hrvatsko herpetološko društvo-Hyla, Zagreb, 27 pp.

Kuljerić M. (2011): Lombardijska smeđa žaba, Rana latastei Boulenger, 1879 (Amphibia, Anura). Hyla, Herpetological Bulletin 1: 3-20.

Lešnik A., Cipot M., Govedič M., Poboljšaj K. (2011): Vzpostavitev monitoringa laške žabe (Rana latastei). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 47 pp.

Marković D., Duplić A., Plavac I., Radović J., Rodić P., Topić R., Boršić I., Gambiroža P., Hamidović D., Jelić K., Katušić L., Posavec Vukelić V., Štrbenac P. (2012): Prijedlog ekološke mreže Natura 2000 ‐ stručna podloga. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 41 pp.

Poboljšaj K. (1998): Laška žaba (Rana latastei Boulenger, 1879) v Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 6 pp.

Poboljšaj K., Lešnik A. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Dvoživke (Amphibia). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 144 pp.

Poboljšaj K., Lešnik A. (2005): Dodelava strokovnih osnov za opredeljevanje posebnih varstvenih območij Natura 2000 za laško žabo (Rana latastei). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 26 pp.

Poboljšaj K. (2007): Dvoživke (Amphibia) Slovenskega primorja. Varstvo narave 20: 110-119.

Sindaco R., Romano A., Andreone F., Garner T., Schmidt B., Corti C., Vogrin M. (2009): Rana latastei. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. www.iucnredlist.org [accessed on 1. 9. 2013]

Ur. l. RS (2002): Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS 12(82): 8893-8975.

Ur. l. RS (2004a): Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS 14(46): 5963-6016

Ur. l. RS (2004b): Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uradni list RS 14(49): 6409-6480.

Ur. l. RS (2013): Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uradni list 23(33): 4033-4144.

Veenvliet P., Kus Veenvliet J. (2008): Dvoživke Slovenije: priročnik za določanje. Zavod Symbiosis, Grahovo, pp. 68-69.

Downloads

Published

30.12.2013

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Stanković, D., & Poboljšaj, K. (2013). New data on the distribution of the Italian agile frog Rana latastei Boulenger, 1879 in Slovenian Istra. Natura Sloveniae, 15(2), 51-55. https://doi.org/10.14720/ns.15.2.51-55

Similar Articles

1-10 of 256

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)