New records of four-lined snake (Elaphe quatuorlineata) in Natura 2000 site Slovenska Istra (SI3000212)

Authors

  • Vesna Cafuta Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.13.1.51-55

Keywords:

reptiles, snakes, colubrid snakes, Colubridae, four-lined snake, Elaphe quatuorlineata, distribution, reproduction, Natura 2000, Slovenia

Abstract

The article presents new records of ten specimens (one juvenile, one subadult and eight snake sheddings) of four-lined snake (Elaphe quatuorlineata) recorded in a period between May 2002 and March 2011 on seven locations in Natura 2000 site Slovenska Istra (SI3000212). In some locations, the species was observed several times. Data show successful reproduction within the abovementioned Natura 2000 site.

References

Arnold E.N. (2002): A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe, 2. edition. HarperCollins Publishers, London, 288 pp.

Bressi N., Dall’Asta A., Dolce S. (2004): Sulla presenza di Elaphe q. quatuorlineata (Lacépède, 1789) in Italia nord-orientale. Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 51: 267-270.

Cafuta V. (2005): Poročilo o delu skupine za plazilce. In: Planinc G. (Ed.): Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004. Društvo študentov biologije, Ljubljana, 84 pp.

KPSS (Krajinski park Sečoveljske soline) (2008): Progasti gož zanesljivo živi tudi na območju KPSS. http://www.kpss.si/si/novice/zanimiva-opazovanja/progasti-goz-zanesljivo-zivi-tudi-na-obmocju-kpss.

Kreiner G. (2007): The Snakes of Europe. All Species from West of the Caucasus Mountains. Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 317 pp.

Krofel M., Cafuta V., Planinc G., Sopotnik M., Šalamun A., Tome S., Vamberger M., Žagar A. (2009): Razširjenost plazilcev v Sloveniji: pregled podatkov, zbranih do leta 2009. Distribution of reptiles in Slovenia: a review of data collected until 2009. Natura Sloveniae 11(2): 61-99. DOI: https://doi.org/10.14720/ns.11.2.61-99

Planinc G. (1997): Prispevek k poznavanju favne plazilcev (Reptilia) jugozahodnega dela Slovenije. In: Bedjanič M. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96. ZOTKS, Ljubljana, pp. 121-134.

Škornik I. (1985): Progasti gož (Elaphe quatuorlineata) na Steni pri Dragonji. Proteus 47(5): 205-206.

Škornik I. (1989): Kače – prezirane in prezrte. Proteus 51(9/10): 348-353.

Tome S. (1996): Pregled razširjenosti plazilcev v Sloveniji. Annales 9: 217-228.

Tome S. (1999): Razred: Plazilci (Reptilia). In: Kryštufek B., Janžekovič F. (Eds.), Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije. DZS, Ljubljana, pp. 284-305.

Verovnik R. (1995): Dragonja spet preseneča. Proteus 58(3): 126.

Downloads

Published

30.06.2011

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Cafuta, V. (2011). New records of four-lined snake (Elaphe quatuorlineata) in Natura 2000 site Slovenska Istra (SI3000212). Natura Sloveniae, 13(1), 51-55. https://doi.org/10.14720/ns.13.1.51-55

Similar Articles

1-10 of 252

You may also start an advanced similarity search for this article.