Distribution of the thick shelled river mussel (Unio crassus Philippson, 1788) in the Goričko region (NE Slovenia)

Authors

  • Marjan Vaupotič Ul. Generala Maistra 5, SI-9000 Murska Sobota
  • Marijan Govedič Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva ulica 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.11.2.27-38

Keywords:

bivalvia, Unio crassus, distribution, Slovenia, fish fauna

Abstract

The distribution of the endangered species Unio crassus in the Goričko region is presented, based on the results of two methodologically different ways of data collecting. Goričko is one of malacologically underinvestigated regions of Slovenia. Owing to the important role of fishes in this mussel development, a list with fish species that occur in the localities with the mussels is attached.

References

Anonymous (Ed.) (2007): Kakovost jezer v letu 2006. Agencija republike Slovenije za okolje, Ljubljana, 167 str.

Bole J. (1969): Ključi za določevanje živali – Mehkužci. Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani in Društvo biologov Slovenije, 115 pp.

Bole J. (1992): Rdeči seznam ogroženih kopenskih in sladkovodnih mehkužcev (Mollusca) v Sloveniji. Varstvo narave 17: 183-187. DOI: https://doi.org/10.1177/073401689201700137

Buddensiek V., Lengel H., Fleischauer-Rössing S., Wächtler K. (1993): Studies on the chemistry of interstitial water taken from defined horizons in the fine sediments of bivalve habitats in several northern German lowland waters II: Microhabitats of Margaritifera margaritifera L., Unio crassus (Philipsson) and Unio tumidus Philipsson. Arch. Hydrobiol. 127(2): 151–166. DOI: https://doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/127/1993/151

Engel H., Wächtler K. (1989): Some peculiarities in developmental biology of two forms of the freshwater bivalve Unio crassus in northern Germany. Arch. Hydrobiol. 115(3): 441–450. DOI: https://doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/115/1989/441

Fechter R., Falkner G. (1990): Steinbach's Naturführer: Weichtiere. Mosaik Verlag, München, pp. 142–143, 260–261.

Kotarac M., Šalamun A., Govedič M., Podgorelec M. (2006): Popis velikega studenčarja (Cordulegaster heros) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 31 pp.

Perko D., Orožen Adamič M. (Eds.) (1998): Slovenija - pokrajine in ljudje. Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 735 pp.

Pfleger V. (1984): Schnecken und Muscheln Europas (Land- und Süsswasserarten). Kosmos Verlag, Stuttgart, pp. 174-175.

Pintér L., Rinchnovsky A., Szigethy A.S. (1979): A magyarországi recens puhatestüek elterjedése. Budapest, A tudomanoyos ismeretterjsztő tarsulat, Bacskiskun megyei szervezete, Biologiai szakosztályanak, Időszakos malakologiai közleményei, Soosiana, 351 pp.

Poboljšaj K., Leskovar I., Povž M. (2002): Inženiring in zastopanje investitorja za projekt »Slovensko-madžarska železniška povezava na odseku Puconci-Hodoš-državna meja« – Monitoring v času izvajanja gradnje železniške proge Puconci-Hodoš od julija 2001 do aprila 2002 (končno poročilo). Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Maribor. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 21 pp., pril.

Remec-Rekar Š. (Ed.) (2008): Kakovost jezer v letu 2007. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana, 167 pp.

Slapnik R. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 – Mehkužci (Mollusca). Urgentno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija, Ljubljana, 40 pp.

Slapnik R. (2004): Natura 2000: Sladkovodni in kopenski mehkužci. Proteus 67(2-3): 99–104.

Vaupotič M. (2004): Favna mehkužcev v Krajinskem parku Mura. Proteus 66(7): 304–310.

Vaupotič M., Velkovrh F. (1997): Prispevek k poznavanju favne mehkužcev (Mollusca) v severovzhodni Sloveniji. Acta Biologica Slovenica 41(1): 37–45.

Vaupotič M. (2006): Popis potočnega škržka (Unio crassus) in ozkega vrtenca (Vertigo angustior) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). (Projekt: »Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij« (7174201-01-01-0002) Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 27 pp.

Velkovrh F. (2003): Mehkužci – Mollusca. In: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (Eds.), Živalstvo Slovenije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, pp. 109–132.

Weber E. (2005): Population size and structure of three mussel species (Bivalvia: Unionidae) in a northeastern German river with special regard to influences of environmental factors. Hydrobiologia 537: 169–183. DOI: https://doi.org/10.1007/s10750-004-2839-1

Zettler M.L., Jueg U. (2007): The situation of the freshwater mussel Unio crassus (Philipsson, 1788) in north-east Germany and its monitoring in terms of the EC habitats Directive. Mollusca 25(2): 165–174.

Published

30.12.2009

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Vaupotič, M., & Govedič , M. (2009). Distribution of the thick shelled river mussel (Unio crassus Philippson, 1788) in the Goričko region (NE Slovenia) . Natura Sloveniae, 11(2), 27-38. https://doi.org/10.14720/ns.11.2.27-38

Similar Articles

1-10 of 186

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>