Large golden-ringed dragonfly Cordulegaster heros Theischinger 1979, new for the fauna of Italy (Odonata: Cordulegastridae)

Authors

  • Matjaž Bedjanič Kolodvorska 21/b, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenia
  • Ali Šalamun Center za kartografijo favne in flore, Podružnica Ljubljana, Zemljemerska 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.5.2.19-29

Keywords:

dragonflies, zoogeography, Habitat Directive, Natura 2000

Abstract

The species has been recorded at three localities in the extreme eastern part of the Friuli-Venezia Giulia region, north-eastern Italy, thus bringing the number of Italian dragonfly species to 89. The distribution of C. heros in Slovenia and Italy is mapped and discussed from the zoogeographical point of view. Additionally, the collected faunistic data on other dragonfly species and sympatric occurrence of endangered frog species Rana latastei Boulenger are given. Due to inclusion of C. heros and R. latastei to the Annexes II and IV of the Habitat Directive of EU, the conservation of their habitats in Italy and western Slovenia is proposed within the European network of protected areas NATURA 2000.

References

Bedjanič M. (2000): Mladinski ekološki raziskovalni tabor Vogrsko 2000. Erjavecia 10: 7-10.

Bedjanič M., Pirnat A. (2000): Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Insecta, Odonata) Vipavske doline (zahodna Slovenija). Natura Sloveniae 2(2): 29-45.

Blaškovič T., Šíbl J., Bulánková E. (2003): First record of Cordulegaster heros ssp. heros Theischinger, 1979 (Cordulegastridae, Odonata) from Slovakia. Biologia, Bratislava: 2, in press.

Bognolo E., Pecile P. (1995): La fauna odonatologica del Carso triestino, del Carso Goriziano e di alcune localita limitrofe. Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste 46: 145-171.

Červek U. (1997): Poročilo odonatološke skupine. V: Kodele Krašna, I. (ured.), Raziskovalni ekološki tabor "Goče 97", str. 36-40, Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Ajdovščina. DOI: https://doi.org/10.1097/00000446-199704000-00027

Galletti P.A., Pavesi M. (1985): Ulteriori considerazioni sui Cordulegaster italiani (Odonata, Cordulegasteridae). G. it. Ent. 2: 307-326.

Kiauta B. (1969a): Zbirka kačjih pastirjev z notranjskega krasa in Primorske v tržaškem Prirodoslovnem muzeju s seznamom in zoogeografsko analizo favne tega ozemlja. Biol. Vestn. 17: 101-111.

Kiauta B. (1969b): Survey of the Odonate Fauna of the autonomus region Friuli-Venezia Giulia (Northern Italy). Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste 26(6)8: 177-247.

Kotarac M. (1997): Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom: projekt Slovenskega odonatološkega društva. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 205 str.

Kotarac M., Šalamun A. & Weldt S. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Kačji pastirji (Odonata) (končno poročilo). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 104 str., digitalne priloge.

Pirker P. (2002): Mladinski raziskovalni tabor Vogrsko 2001. Erjavecia 13: 11-14.

Pirnat, A. (1996): Hitri lepotci - Poročilo odonatološke skupine. V: I. Šinkovec (ured.), Ekološki raziskovalni tabor "Gora 96", str. 14-17, Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Ajdovščina. DOI: https://doi.org/10.1108/09555349610124619

Poboljšaj K., Lešnik A. (2003): Strokovna izhodiša za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Dvoživke (Amphibia) (končno poročilo). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 144 str., digitalne priloge.

Šalamun A., Pirnat A., Bedjanič M., Kotarac M. (1997): Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) jugozahodne Slovenije. V: Bedjanič, M. (ured.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96 , str. 55-74, ZOTKS - Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Utzeri C. (1995): Odonata. In: A. Minelli, S. Ruffo & S. La Posta (Eds.), Checklist delle specie della fauna italiana , pt 35, pp. 1-7, Calderini, Bologna.

Wasscher M.T., Bos F.G. (2000): The European dragonflies: notes on the checklist and on species diversity. Odonatologica 29(1): 31-43.

Downloads

Published

30.12.2003

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Bedjanič, M., & Šalamun, A. (2003). Large golden-ringed dragonfly Cordulegaster heros Theischinger 1979, new for the fauna of Italy (Odonata: Cordulegastridae). Natura Sloveniae, 5(2), 19-29. https://doi.org/10.14720/ns.5.2.19-29

Similar Articles

1-10 of 71

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>