Observation of the Asp Viper Vipera aspis at Breginjski kot (W Slovenia)

Authors

  • Gregor Torkar Prekomorskih brigad 14, 5220 Tolmin, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.5.2.65-67

Keywords:

reptiles, Vipera aspis, snakes, distribution, Slovenia

Abstract

The article presents the results of the snake fauna survey carried out at Breginjski kot in July 2001. Five snake species were recorded, the most important among them being the Asp Viper Vipera aspis. It was found and photographed in the vicinity of the village of Logje, south of Breginj. This very rare observation of Vipera aspis confirms the occurrence of this species in Slovenia.

References

Brelih S. (1954): Prispevek k poznavanju favne plazilcev slovenskega ozemlja. Biološki vestnik , Ljubljana 3: 128-131.

Brodmann P. (1987): Die Giftschlangen Europas und die Gattung Vipera in Afrika und Asien. Kümmerly und Frey, Bern, 148 pp.

Dolce, S. (1979): L'erpetofauna del Friuli, Venezia Giulia, Istria e Dalmazia nella collezione del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste - Catalogo regionato - Parte II: Reptilia, Serpentes. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste , Trieste 31(3): 201-232.

Mršić N. (1992): Rdeči seznam ogroženih vrst plazilcev (Reptilia) v Sloveniji. Varstvo narave 17: 41- 44.

Mršić N. (1997): Plazilci (Reptilia) Slovenije. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 167 pp.

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih v r st v rdeči seznam. Ur.l. RS 12(82): 8994-8975 ( 24.9.2002)

Tome S. (1996): Pregled razširjenosti plazilcev v Sloveniji. Annales 9: 217-228.

Tome S. (2002): Kače: Zakaj se jih bojimo ?!? Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 72 str.

Published

30.12.2003

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Torkar, G. (2003). Observation of the Asp Viper Vipera aspis at Breginjski kot (W Slovenia). Natura Sloveniae, 5(2), 65-67. https://doi.org/10.14720/ns.5.2.65-67

Similar Articles

1-10 of 178

You may also start an advanced similarity search for this article.