Records of Horvath's Rock Lizard (Iberolacerta horvathi) from the Notranjsko podolje region (central Slovenia)

Authors

  • Anamarija Žagar Ul. Bračičeve brigade 10, SI-2310 Slovenska Bistrica
  • Griša Planinc Župančičeva 30, SI-6330 Piran
  • Miha Krofel Oddelek za biologijo Biotehniška fakulteta, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.9.2.43-44

Keywords:

n/a

Abstract

n/a

References

Arnold E. N. (2004): A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe, 2. edition. HarperCollins Publishers, London, 288 pp.

Brelih S. (1954): Prispevek k poznavanju favne plazilcev slovenskega ozemlja. Biol. vest. 3: 128-131.

Gasc J.P., Cabela A., Crnobrnja-Isailovic J., Dolmen D., Grossenbacher K., Haffner P., Lescure J., Martens H., Martínez Rica J.P., Maurin H., Oliveira M.E., Sofianidou T.S., Veith M. & Zuiderwijk A. (Eds.) (1997): Atlas of amphibians and reptiles in Europe. Collection Patrimoines Naturels, 29, Societas Europaea Herpetologica, Muséum National d'Histoire Naturelle & Service du Petrimone Naturel, Paris, 496 pp.

Mršić N. (1997): Plazilci (Reptilia) Slovenije. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 167 pp.

Tome S. (1996): Pregled razširjenosti plazilcev v Sloveniji. Annales 9/’96: 217-228.

Tome S. (1999): Plazilci, Reptilia. In: Kryštufek B., Janžekovič F. (Eds.), Ključ za določevanje vretenčarjev Slovenije. DZS, Ljubljana, pp. 284-305.

Tome S. (2001): Plazilci (Reptilia). In: Kryštufek B., Kotarac M. (eds.), Poročilo: Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, pp. 480-545.

Downloads

Published

30.12.2007

Issue

Section

Field Note

How to Cite

Žagar, A., Planinc, G., & Krofel, M. (2007). Records of Horvath’s Rock Lizard (Iberolacerta horvathi) from the Notranjsko podolje region (central Slovenia). Natura Sloveniae, 9(2), 43-44. https://doi.org/10.14720/ns.9.2.43-44

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>