Bats in hibernacula of Bela krajina (southeastern Slovenia) in the winter of 2001-2002.

Authors

  • Primož Presetnik Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju
  • Nataša Zupančič Plešičeva ulica 27, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.8.1.33-42

Keywords:

Chiroptera, hibernation, caves, distribution, Rhinolophus, population estimates

Abstract

In this contribution, the results of a survey of hibernating bats in the caves of Bela krajina (Southeastern Slovenia) conducted between December 2001 and March 2002 are presented. During the survey of 23 caves, four species were observed: Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum, R. euryale and Myotis emarginatus. The numbers of hibernating horseshoe bats in the caves of lowland Bela krajina were estimated at approximately 40 for R. hipposideros and close to 10 for R. ferrumequinum.

References

BCT (2001): The UK’s National Bat Monitoring Programme. Final report 200. The Bat Conservation Trust (BTC). London, 155 pp.

Conroy M. J. & Nicholas J. D. (1996): Desiging a Study to Assess Mammalian Diversity. In: Wilson, D. E., Russel Cole F., Nichols J. D., Rudran R. & Foster M. S. (Eds.): Measuring and Monitoring Biological Diversity. Standard methods for Mammals. Smithsonian institution press, Washington and London, pp. 41-49.

Hudoklin A. (1994): Evidentiranje ogroženih prezimovališč netopirjev na Dolenjskem. Poročilo raziskovalne naloge. Jamarski klub Novo mesto. Naročnik Sekretariat za družbene dejavnosti občine Novo mesto, 15 pp.

Hutterer R., Ivanova T., Meyer-Cords C., Rogrigues L. (2005): Bat migration in Europe. A Review of Banding Data and Literature. Naturschutz und Biologische Vielfalt 28. German Agency for Nature Conservation, 162 pp.

Kryštufek B. (1982): Mali sesalci (Micromammalia) Bele krajine. In: Plut D. (Ed.), Mladinska raziskovalna tabora Vinica '79 in '80, Republiški koordinacijski odbor gibanja »Znanost mladini«, Ljubljana, pp. 74-81.

Kryštufek B. (1984): Novi in redki netopirji (Chiroptera, Mammalia). Biološki vestnik, Ljubljana 32(1): 45-54.

Kryštufek B. (1992): Sesalci (Mammalia) Dolenjske. In: Hudoklin A. (Ed.), Dolenjski zbornik 1992 - Seidlov zbornik, Dolenjska založba Novo mesto, pp. 189-203.

Kryštufek B., Hudoklin A. (1999): Netopirji na prezimovališčih v Sloveniji v letih 1994-1996. Annales Ser. Hist. Nat., Koper 9 (2=17): 315-322.

JNCC (1998): A Statement on Common Standards for Monitoring Designated Sites, UK Joint Nature Conservation Committee (JNCC), July 1998, www.jncc.gov.uk/idt/csm/default.htm, 15. 2. 2005.

Perko D., Orožen Adamič M., Belec B., Fridl J., Gabrovec M., Hrvatin M., Kert B., Kladnik D., Lovrenčak F., Mihelič L., Mihevc A., Mrak J., Natek M., Olas L., Pak, M., Pavlin B., Pavšak M., Pelc S., Perko D., Plut D., Počkaj Horvat D., Požeš M., Rejec-Brancelj I., Repolusk P., Šebenik I., Topole M., Urbanc M., Vovk Korže A., Zupančič J., Žiberna I. (1998): Slovenija. Pokrajina in ljudje. Mladinska knjiga. 735 pp.

Presetnik P. (2002): Poročilo o delovanju skupine za netopirje. In: Gergeli A. (Ed.), Raziskovalni tabor študentov biologije – Semič 2001. Zveza za tehnično kulturo Slovenije – Gibanje znanost mladini, Ljubljana, pp. 48-50.

Presetnik P., Bergant M. (2002): Kolonija velikega podkovnjaka Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) v jami Lobašgrote blizu Kočevja. Natura Sloveniae, Ljubljana 4(1): 39-43.

Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M., Aupič Zupančič N., Jazbec K., Žibrat U., Petrinjak A., Hudoklin A. (in print): Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije / Atlas of the bats (Chiroptera) of Slovenia. Atlas faunae et florae Sloveniae 2, Center za kartografijo favne in flore.

Roer H., Schober W. (2001): Rhinolophus hipposideros (Bechstein. 1800) - Kleine Hufeisennase. In: Krapp, F. (Ed.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band 4: Fledertiere. Chiroptera I: Rhinolophidae, Vespertilionidae 1. AULA-Verlag, pp. 40-53.

Schober W. & Grimmberger E. (1989): A guide to bats of Britain and Europe. Kosmos, Stuttgart, 224 pp.

Published

30.06.2006

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Presetnik, P., & Zupančič, N. (2006). Bats in hibernacula of Bela krajina (southeastern Slovenia) in the winter of 2001-2002. Natura Sloveniae, 8(1), 33-42. https://doi.org/10.14720/ns.8.1.33-42

Similar Articles

1-10 of 110

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>