A contribution to the knowledge of the distribution of diurnal butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the Notranjska region

Authors

  • Andreja Škvarč Dogoška 88, SI-2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.3.1.33-41

Keywords:

Rhopalocera, distribution, threat status, Notranjska region

Abstract

Field data on diurnal butterfly species collected during the Youth Reasearch Camp Stari trg pri Ložu 2000 are presented. During 15th and 23rd June 2000, 48 species of diurnal butterflies from 6 families were recorded at 22 localities in the area of Loško and Babno poljes, the surroundings of Cerkniško jezero and on Bloška planota. Among the observed species, one is included in the Anex II of the Bern Convention, 2 in the Red Data Book of European Butterfiles, 3 in the Atlas of Endangered Diurnal Butterflies of Slovenia, and 7 on the Red List of Endangered Butterflies (Macrolepidoptera) in Slovenia (Dinaric region). Data for Lycaena alciphron in the reasearch area is published for the first time. The wide distribution of Lopinga achine, a vulnerable species in Europe, is of great conservation value.

References

Carnelutti J. (1992): Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. Varstvo narave 17: 61-104.

Carnelutti J. (1978): Metulji Cerknice in okolice, I. Macrolepidoptera, Rhopalocera. Acta Carsologica 8(5): 260-272.

Čelik T. (1994a): Dnevni metulji (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) kot bioindikatorska skupina za ekološko ocenjevanje in naravovarstveno vrednotenje Planinskega polja. Diplomska naloga. Ljubljana, 73 pp.

Čelik T. (1994b): Poročilo metuljarske skupine. In: Žolgar I. (Ed.), Ekološko-raziskovalni tabor Cerkniško jezero '94, Zbornik poročil , Ljubljana, pp. 11-26.

Čelik T., Rebeušek F. (1996): Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije. Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, Ljubljana, 100 pp.

Černila M. (1987): Raziskave metuljev na Cerkniškem jezeru. In: Krušnik C. (Ed), Mednarodni raziskovalni tabor Cerknica '86, Zbornik poročil , Ljubljana, pp. 9-12.

Higgins L.G., Riley N.D. (1993): A field guide to the Butterflies of Britain and Europe. HarperCollins pub., London, 384 pp.

Martinčič A., Wraber T., Jogan N., Ravnik V., Podobnik A., Turk B., Vreš B. (1999): Mala flora Slovenije: ključ za določanje praprotnic in semenk, 3., dopolnjena in spremenjena izd. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 845 pp.

Melik A. (1959): Slovenija, geografski opis, Posavska Slovenija. Slovenska matica, Ljubljana, pp. 536-552.

Verovnik R. (2000): Razširjenost dnavnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) na Goričkem (severovzhodna Slovenija) (Distribution of Butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) at Goričko, Northeast Slovenia. Natura Sloveniae 2(1): 41-59.

van Swaay C.A.M., Warren M.S. (1999): Red Data book of European Butterflies (Rhopalocera). Nature and Enviroment, No. 99, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 260 pp.

Tolman T., Lewington R. (1997): Collins field guide Butterflies of Britain and Europe. HarperCollins pub., London, 320 pp.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih življenjskih prostorov (MKVERZ). Ur.l. RS MP 17/99.

Published

30.06.2001

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Škvarč, A. (2001). A contribution to the knowledge of the distribution of diurnal butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the Notranjska region. Natura Sloveniae, 3(1), 33-41. https://doi.org/10.14720/ns.3.1.33-41

Similar Articles

1-10 of 92

You may also start an advanced similarity search for this article.